Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Vi blir anklaget for å være autoritære og antidemokratiske. Dette er billige løgn uten rot i virkeligheten.

3.1.2022
Samfunnsendringene Rødt har lyst til å gjennomføre går ut på å ekspandere demokratiet, ikke på å gå imot det. Vi vil avskaffe kapitalismen, nettopp fordi den er alt annet enn demokratisk. Viktige samfunnsbeslutninger tas på lukka møterom, og de rikeste har mye makt i det politiske systemet.
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Axel Pharo og Ole Andreas Myhrer Smith, landsstyremedlemmer i Rød Ungdom
handler om
Foto: Privat, Paula Lorentzen og Morten Brakestad/Stortinget

Den 16. desember skrev Christina Hourani, medlem i FpU et innlegg som blant annet angrep Rødt. Hovedanklagen til FpU handler om at siden Rødt støtter kommunismen, støtter vi massemord og diktatur. Vi blir anklaget for å være autoritære og antidemokratiske.

Dette er en billig løgn uten rot i virkeligheten.

Det samme kan dessverre ikke sies om FrP

Samfunnsendringa Rødt har lyst til å gjennomføre går ut på å ekspandere demokratiet, ikke gå mot det. Vi vil avskaffe kapitalismen, nettopp fordi den er alt annet enn demokratisk. Viktige samfunnsbeslutninger tas på lukka møterom, og de rikeste har mye makt i det politiske systemet.

Vi vil bygge et samfunn der demokratiet også omfatter økonomien, der alle de store avgjørelsene tas i fellesskap, og det ikke finnes noen rik overklasse som kan kjøpe seg politisk makt.

Dette kaller vi i Rødt et klasseløst, kommunistisk samfunn. Rødt er altså alt annet enn et antidemokratisk parti. Det samme kan dessverre ikke sies om FrP, som tar milliarder fra de rikeste i valgkampstøtte, og driver en politikk kjøpt og betalt av kapitalistklassa.

Hvis vi skal diskutere historie blir nok FpU nødt til å feie for sin egen dør

FpU har rett i at flere sosialistiske eksperimenter har hatt dårlige resultater. Rødt tar selvfølgelig avstand fra det som har skjedd i mange av de kommunistiske landene, men vi lærer av historien, og ber om tiltro til at vi kan lære av både feilene og suksessene som har kommet ut av den sosialistiske bevegelsen, og bruke kunnskapen til å lage et bedre samfunn. Men hvis vi skal diskutere historie blir nok FpU nødt til å feie for sin egen dør.

«Rødt er altså alt annet enn et antidemokratisk parti. Det samme kan dessverre ikke sies om FrP, som tar milliarder fra de rikeste i valgkampstøtte, og driver en politikk kjøpt og betalt av kapitalistklassa.»

Systemet som FpU støtter har tatt ekstremt mange liv historisk, og fortsetter og ta liv i dag. Kapitalismen er grunnen til at ressursfordelinga vi har er så skeiv. Den er grunnen til at noen har mye mer enn de trenger samtidig som 820 millioner mennesker ikke har nok mat. Den er grunnen til at mange ikke får nødvendige medisiner de trenger, og dør av sykdommer som lett kunne bli kurert. Nød og sult er ikke basert på noen naturlov. Det skyldes kapitalistisk svik.          

I dag lever vi på nåden til en rik kapitalistklasse som ikke har samme interesser som oss

Rødt ønsker å bygge opp infrastruktur og velferd i hele landet. Vi vil bygge et Norge med mindre forskjeller mellom folk, der det ikke lenger er sånn at 110000 barn vokser opp i fattigdom, mens 70 av Norges 100 rikeste er arvinger. Der folk får det de trenger og gir det de kan, uavhengig av hvor i landet de bor eller hvem foreldra deres er.


Norge trenger et parti som kjemper for de som har minst, ikke de som allerede har mest. Rødt er dette partiet. Vi forblir ikke stille når forskjellene øker. Vi snakker mot makta. Rødt setter levekåra til folk flest på debatten, og får gjennomslag for dem. Rødt har fått gjennom i mange av landets kommuner at sosialstønaden skal ikke regne med barnetrygden. Vi sikret at alle elever på videregående hadde tilgang til skolebøkene gratis. I starten av pandemien var vi den tydeligste stemmen mot Høyre-regjeringens usosiale krisepakke, og fikk med Stortinget på en mer sosial pakke som i større grad hjalp folk flest, og ikke bedrifter og de rikeste.


Vi skal lage et samfunn der folk flest får bedre kår, mer frihet og selvråderett over sitt eget liv. I dag lever vi på nåden til en rik kapitalistklasse som ikke har samme interesser som oss. Rødt kjemper imot den klassen, og dens partier, slik som FrP er.


Dette trengs sårt. Noen må kjempe for vanlig folk, når resten har glemt dem.

Rødt vil alltid kjempe for de som har minst og for fellesskapet, for fellesskapet fungerer.

Framtida er rød!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.