Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– En snever valgkamp?

9.9.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Håvard Røgeberg Magelssen, leder for Unge Sentrum Vestfold og Telemark
handler om
Foto: Simen Bondevik

Noe mangler i årets valgkamp

Valgkampen er snart ferdig. Etter uker med stands, partilederdebatter og statsministerkandidatdueller sitter en del av velgerne igjen med følelsen av at noe mangler i årets valgkamp. Ifølge mediene er det mange velgere som ennå ikke har bestemt seg for hva de skal stemme. Min teori er at disse føler at viktige saker har blitt oversett av de etablerte stortingspartiene.

Vi sitter igjen med tre ubesvarte spørsmål, hvordan skal vi omstille oss bort fra oljen, når skal menneskerettighetene gjelde de med nedsatt funksjonsevne, og har vi glemt de menneskene som er på flukt?

Valget ble til et klimavalg

Da FN slapp årets klimarapport, ble valget til et klimavalg. Siden har partiene på Stortinget diskutert og hisset seg oppover hvor mye eller lite vi skal kutte. Det som derimot har manglet fra disse partiene i debatten om klima er en helhetlig plan for å sikre oss en trygg og bærekraftig omstilling vekk fra oljen.

De som ennå ikke har bestemt seg føler nok at det mangler en klarere plan, som kan tilfredsstille og betrygge befolkningen, og har sett seg lei av formaningen om at «vi må kutte». Vi kan se til Tyskland, der har de opprettet en kommisjon med ansvaret for en trygg og bærekraftig omstilling vekk fra kullkraft. De planlegger å legge ned sitt siste kullkraftverk om 18 år. En slik kommisjon vil bidra til en styrt, trygg og planlagt omstilling fra norsk olje og gass til lønnsomme klimavennlige næringer. For å sikre at alle er med på omstillingen bør vi lage en grønn avtale mellom stat og næring. For å realisere dette er vi imidlertid helt nødt til å tørre å stase.

Ca. 105 000 står uten jobb, selv om de ønsker og kan jobbe

Mennesker med nedsatt funksjonsevne har heller ikke i år fått tilstrekkelig dekning i valgkampen. Den 9. mars i år ville ikke flertallet på Stortinget gjøre konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne til norsk lov. Gjentatte ganger har vi fått kritikk fra FN fordi vi fortsatt ikke forbyr staten å frata noen rettslig handleevne på grunnlag av funksjonsnedsettelse. Derfor må vi gi disse samme status som de andre konvensjonene. Vi snakker om en stor gruppe av befolkningen, hvor ca. 105 000 står uten jobb, selv om de ønsker og kan jobbe. Vil derfor anbefale at man merker seg hvilke partier som faktisk jobber for at funksjonshemmede skal få de samme menneskerettighetene som resten av Norge.

Vi har plass, ressurser og mulighet til å ta imot mange flere til Norge

Innvandring og integrering er viktige temaer, men få av partiene har snakket om de. Det er fortsatt cirka 13 000 mennesker etter brannen i Moria som lever i veikanten, og flyktningregnskapet fra 2021 viser at totalt 82 376 032 mennesker er på flukt. Vi har plass, ressurser og mulighet til å ta imot mange flere til Norge, i 2020 tok vi kun imot 1113. Norge kan ikke redde alle, men vi må bidra til at det blir tatt et større internasjonalt ansvar for mennesker på flukt. De vi mottar må møtes med en human innvandrings- og asylpolitikk, slik at vi kan inkludere flere og integrere bedre.

Mangelen av disse viktige temaene kan være grunnen til at mange er usikre. Sett deg inn i de temaene som mangler og bruk stemmeretten din!

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.