Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Nei, vi bør definitivt ikke søke om EU-medlemskap!

8.3.2022
Det er ingen tvil om at den sikkerhetspolitiske situasjonen er usikker og dramatisk etter Russlands invasjon av Ukraina. Flere land søker nå EU-medlemskap i et håp om å komme nærmere det Europeiske samarbeidet, og lenger unna Putins imperialistiske klør. Dette kan godt vise seg å være henholdsvis gunstig for disse nasjonene. Derimot kan vi ikke la disse mørke, og ikke minst, uforutsigbare forholdene interferere med vår EU-debatt.
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Sania Aliza Shabir, leder av Østensjø AUF, medlem i UMEU
handler om
Privat og Christiaan Colen

Debattinnlegget er et svar på Elisabeth Heknebys innlegg: "Ukraina har søkt om EU-medlemskap. Det bør vi også."

Medlemskap i EU vil ha negative konsekvenser

Sannheten er rett og slett at et medlemskap i den Europeiske Union vil bety så mye mer enn simpel solidaritet og samhold. Det vil affisere alle deler av vår politikk, ikke bare det som har med krigen å gjøre. Vårt demokrati, våre verdier og vår politikk vil kunne bli overstyrt av et overnasjonalistisk og nærmest udemokratisk statsforbund i saker om alt fra utenriks til landbruk. Denne unionen vil sakte flytte makten vekk fra våre lokaldemokratier og ned til Brüssel. Dette kan vi ikke stå for.  

Det har tidligere blitt holdt to nasjonale avstemninger angående EU-medlemskap, hvorav begge to har endt med et nei fra det norske folk. Fordelene ved å stå utenfor EU er mange. Bare for å nevne noen få: Avgiftene på importerte landbruksvarer opprettholdes og ivaretar norske bønders økonomi. Vi har anledning til å selv velge hvordan vi skal forvalte fiskeressursene våre. Vi kan også, i motsetning til EU-land, snakke med vår egen stemme i større, internasjonale fora, hvor de viktigste diskusjonene skjer.

Solidaritet er første prioritet

Situasjonen i Ukraina er horribel og uakseptabel. Det er ingen tvil om at vi skal bruke alle relevante midler og sanksjoner for å holde Russland ansvarlig for sine handlinger. Ikke minst skal vi ta i bruk internasjonale plattformer for dialog slik at vi kan samarbeide med andre land om disse sanksjonene. Slik kan vi sørge for at vi driver en samsvart strategi, og at tiltakene treffer. EU-medlemskap er ikke nødvendig for å utøve internasjonal solidaritet.

EU-medlemskap er ikke nødvendig for å utøve internasjonal solidaritet.

Selv utenfor unionen har vi klart å markere oss som en støttespiller på Ukraina sin side. Blant annet har Norge sendt 2000 panservernraketter og annet nødvendig militært utsyr. I tillegg har vi tilsluttet oss EUs økonomiske sanksjoner, noe som atter en gang beviser at vi kan drive kooperering uten å slutte oss til en økonomisk og politisk ugunstig union.

Dessverre skyldes denne beslutningen sannsynligvis frykt for det uforutsigbare.

De siste dagene har det vært betydelig med endringer i verdenssituasjonen. Dette leder naturligvis til at vi ser på muligheten for å åpne dører vi før har lukket. Dessverre skyldes denne beslutningen sannsynligvis frykt for det uforutsigbare. Men det er desto viktigere at vi ikke glemmer grunnen til at vi lukket og låste de dørene i første omgang.

Vi er ikke alene uten EU.

Nei til norsk EU-medlemskap.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.