Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Det rødgrønne kaoset truer internasjonalt samarbeid

23.8.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Kornelius Vold, styremedlem i Jæren Unge Høyre
handler om
Foto: Privat

En livsviktig avtale

I 1994 trådte EØS-avtalen i kraft. Norge sikret seg fri flyt av varer, personer, tjenester og kapital med EU. I snart 30 år har denne avtalen vært grunnlaget for det sterke samarbeidet mellom Norge og Europa. EØS-avtalen har vært en viktig samarbeidsplattform for å løse klimaproblemene verden møter i dag.

Selv om EØS-avtalen kanskje er den viktigeste avtalen Norge har inngått i nyere tid er det dessverre enkelte partier som ikke ser hvor livsviktig avtalen er for Norge i et internasjonalt perspektiv. Både Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet er tydelige på at de ønsker å skrape EØS-avtalen. Det dårlig for både Norge og klimaet.

Dersom Storbrittannia ikke klarer å levere på løftene, hvordan skal Senterpartiet få det til?

I et Norge på sitt beste må vi satse på mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre. Vi må beholde vår viktige posisjon i det internasjonale samfunnet, ikke bare isolere oss fra resten av verden. Tanken om at Norge skal stå på egne ben er ønsketenkning ettersom EØS-avtalen sikrer både en bærekraftig norsk økonomi, norske arbeidsplasser, stabilitet og trygghet. Gjennom dette samarbeidet skapes det også klima- og miljøregelverk som hjelper Norge og resten av EU med å gjennomføre det grønne skiftet. Gjennom klimakvoter og felles målsettinger innenfor fornybar energi, energieffektivisering og energisparing sikrer vi en sterk oppfølging av Parisavatalen.

Kornelius Vold, Styremedlem Jæren Unge Høyre. Foto: Privat.

Flere mener at Storbritannias utgang av EU er et sterkt signal om at EØS-avtalen bør avvikles.  Men 5 år etter at Storbritannia bestemte seg for å melde seg ut av EU er de fortsatt langt i fra å få på plass de samme handelsvilkårene de hadde som medlem. De siste årene har Storbritanninas BNP sunket drastisk og planen om å styrke det britiske helsevesenet ved å gi 350 millioner pund til NHS etter Brexit har ikke fått en eneste krone. Senterpartiet lover flere løft i velferdsstaten dersom vi går ut av EØS, men dersom Storbritannia ikke klarte å levere slike løfter, vil det heller ikke være mulig i Norge.

Hva vil alternativet til EØS-avtalen være?

I 2019 var hele 73% av eksporten og 63% av importen i Norge knyttet til EU. Bare her i Rogaland tjente vi 80 milliarder kroner fra EØS-avtalen i 2020. Disse tallene er minimale fra EU sitt perspektiv. Det hjelper fint lite når politikere som Geir Pollestad sier at de ønsker seg en bedre avtale. I EUs øyne har ikke Norge et sterkt nok forhandlingskort til å utvikle en ny avtale med EU. De er ikke avhengige av det vi har å tilby. Avtalene vi vil få vil derfor være dårligere enn den vi har i dag. Vi må stille oss selv det åpenbare spørsmålet: Hva vil alternativet til EØS-avtalen være?

Valget den 13. september er derfor både et veivalg for Norges fremtid internasjonalt og for norsk klimapolitikk. Dersom Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti får sin vilje risikerer vi flere år med økonomisk ustabilitet samtidig som vi mister den innflytelsesrike posisjonen vi har i Europa. Verden står over en rekke globale utfordringer som Norge ikke kan løse selv. Derfor må vi fortsette å fokusere på internasjonalt samarbeid og beholde den viktigeste avtalen Norge besitter i dag.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.