Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Tilsvar
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Liberalistenes politikk er en oppskrift på utenforskap

11.9.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Simen Bondevik, leder i Unge Sentrum
handler om
Foto: Håvard Røgeberg Magelssen, Unge Sentrum

I et innlegg i Jeune tar Benjamin Bringsås, president i Liberalistisk Ungdom, til ordet for å fjerne hele inntektsskatten med et pennestrøk. Han mener det ville gitt alle innbyggere sterkere økonomi og gi muligheter til å for eksempel kjøpe ny bil, betale ned på lånet eller tatt seg mer fri fra jobb. Det Bringsås ikke skriver noe om er hvordan Liberalistenes politikk gjør at en selv må betale for grunnleggende velferdstjenester. Jeg vil påstå politikken deres vil være til skade for svært mange enkeltpersoners liv.

Liberalistene arbeider for en minimumsstat som begrenser sitt ansvar til de tre områdene politi, forsvar og rettsvesen. Partiet ønsker ikke at staten skal regulere økonomi eller andre samfunnsområder og ønsker ikke statlig eierskap på velferdstjenestene helsevesen, samferdsel, kunnskap og andre velferdstilbud. Dette vil ha svært dramatiske konsekvenser for mange enkeltmenneskers liv og jeg vil påstå at det er både urealistisk og urettferdig.

La meg snu på spørsmålet. Bringsås lurer på hva folk ville gjort med det økonomiske overskuddet hvis de måtte skattet mindre eller ikke noe i det hele tatt. Jeg lurer derimot på hva Bringsås tenker om alle de som ikke har råd til å kjøpe den helsehjelpen de trenger? Konsekvensen av Liberalistenes politikk vil være at mange faller utenfor samfunnet.

Dersom en fjerner alle statlige reguleringer vil arbeidsvilkår for arbeidstakere bli betraktelig dårligere. Dersom en bygger ned velferdsstaten vil svært mange ikke ha muligheten til å leve det livet de ønsker. Dersom en kutter ut bistand vil tusenvis av mennesker aldri komme ut av fattigdom.

Liberalistenes politikk er en oppskrift på utenforskap. Vi trenger partier som kjemper for minoriteters rettigheter, mot utenforskap og for en offensiv klimapolitikk. Liberalistenes politikk ville vært til skade for alt dette.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.