Jeune.no vil erstattes av et nytt konsept som vil lanseres 27. desember 2022.

Frem til lanseringen vil det ikke publiseres nye innlegg på denne debattsiden.