Utforsk
Hva er Jeune ?
Skriv

Mellom 16 og 29 år?

Din stemme er viktig.

🤳
✍️

Bla nedover↓

Her kan du sende inn din tekst.

Før du sender inn noe, la oss presentere...

Siden Jeune først så dagens lys i 2020, har vi blitt et mer seriøst medie.

Vi har innsett at om Jeune skal kunne overleve som et lite og nytt medie, kan ikke vi publisere alt. Vi stiller derfor visse grunnleggende krav til våre skribenter.

Redaksjonen i Jeune har et sett med vurderingskriterier som avgjør om et innlegg blir publisert hos oss eller ikke.

Det ideelle leserinnlegget.

3. Kan innlegget nå langt?

Jeune er et klikkbasert medie. Det betyr at vi ved siden av å tenke kvalitet, må tenke om innlegget kan nå langt.

Vi prioriterer derfor innlegg vi mener kan få gode interaksjoner på sosiale medier og mange visninger på nettsiden.

Vi prioriterer også innlegg vi tror vi kan få republisert i en annen avis.

Tips for å tilfredsstille dette vilkåret: 

- Få frem sterke og unike meninger.

- Komme med en sterk appell til en maktperson, folkegruppe eller samfunnet.

2. Er innlegget godt strukturert?

Skribenten klarer å holde fast på leseren gjennom hele teksten, med nye momenter og punkter underveis.

Det er få eller ingen unødvendige gjentakelser og skribenten har et forståelig språk.

Skribenten henviser til lenker når teksten viser til statistikk, og nyheter.

Teksten er ikke unødvendig lang eller kort - og holder seg til saken.

1. Er innlegget personlig?

Skribenten skriver på en naturlig måte og setter sine erfaringer, opplevelser og meninger i sentrum.

Jeune prioriterer personlige innlegg og publiserer ikke rent politiske tekster.

Her er våre vurderings-kriterier

Vær deg selv. Skriv på din måte. Det er din unge stemme som skal frem.

Nedenfor finner du skjemaet. Lykke til!

Og det viktigste...