Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Et veivalg for oss unge

11.9.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Fredrik Iversen, leder i Rogaland Unge Høyre
handler om
Foto: Privat.

Vi står overfor et veivalg. Et valg mellom mer eller mindre frihet, mer eller mindre stat og mer eller mindre fokus på enkeltmennesket. 2021-valget kommer til å påvirke våre valgmuligheter, våre levekår, og ikke minst vår frihet. Derfor velger jeg Høyre.

Tenk grønt – velg blått

Det er ingenting som truer våre levekår som klimakrisen. Imens Amazonas brenner og Europa rammes av flom skal vi gjennom en storstilt omstilling. Da trenger vi tiltak, ikke retorikk.

Høyre er tydelige: Klimakrisen er global og må løses globalt. Vi deler atmosfæren vår med hele verden. Som et rikt land selvforsynt med fornybar energi har vi et ansvar for å hjelpe resten av Europa gjennom det grønne skiftet. Det er derfor vi vil selge strøm til Europa og bygge ut mer fornybar energi. Norge står for under 1 prosent av hele verdens utslipp, imens det bare i Polen eksisterer kullkraftverk som slipper ut mer enn oss på 1 år. Hadde vi byttet ut det kullkraftverket med energi fra norske vannkraftverk hadde vi kuttet våre samlede utslipp i utlandet. Samtidig har vi redusert verdens utslipp betraktelig gjennom å selge olje- og gass. For uten norsk gass kunne aldri Storbritannia ha fått sin første kullfrie uke siden den industrielle revolusjon, og klimaverstingen kull hadde vært mer utbredt.

Det er slike løsninger som må til for å løse klimakrisen. Vi må gjøre det dyrere å forurense, men billigere å velge miljøvennlig. Regjeringen har derfor gitt rekordstore summer til utvikling av karbonfangs- og lagring, havvind og vindkraft. Vi la til og med frem en klimaplan som konkret viste hvordan vi skulle halvere utslippene innen 2030.

Klimakrisen trenger handling, ikke bare tomme ord og løfter. Vi må bruke kompetansen, innovasjonen og pengene fra olje- og gass sektoren til å løfte oss inn i det grønne skiftet. Vi må stoppe utslippene, ikke utviklingen.

Tilbake etter pandemien

Pandemien har gått ekstra hardt utover oss unge. Vi har ofret russefeiringer, fritidsordninger, jobbmuligheter og mye mer. Etter den største krisen siden 2. verdenskrig trenger vi et løft.

Det nye Stortinget må sørge for at vi inkluderer flere i arbeidslivet, og skaper mer i privat sektor. Verdiene må skapes før de beskattes. Derfor skal vi gjøre det billigere å ansette unge samtidig som vi sørger for at vi unge sitter igjen med mer av det vi tjener. Høyre til valg på å innføre et skattekutt for unge mellom 18 – 30 med lav inntekt. Det vil si at lærlinger, studenter med deltidsjobb og unge i etableringsfasen vil sitte igjen med mer av sine egne penger. Det skal alltid lønne seg å jobbe og det må bli lettere å komme inn i arbeidsmarkedet uansett bakgrunn.

Det siste vi unge fortjener etter denne krisen er en skattesmell. Det anslås av Arbeiderpartiets skattesystem vil øke skattene for 1,2 millioner nordmenn. Formuesskatten skal også opp. Det vil bety at norske bedrifter, i stedet for å ansette nye unge mennesker som nå sitter i utenforskap, må bruke overskuddet til å betale mer skatt enn det de allerede gjør.

Vi må fortsatt ha en velferdsstat med et skattesystem hvor de rike betaler mest. Det er akkurat derfor de 10% rikeste betaler 40% av skatteinntektene. Men fokuset må løftes til hvordan vi får flere ut i jobb, ikke hvor mye mer eller mindre de rikeste skal betale.


Mennesker, ikke milliarder

Den avgjørende grunnen til at jeg valgte Høyre var partiets syn på mennesket. Hvert enkelt menneske er fritt og lever i fellesskap med andre. Som frie individer vet vi best hva som fungerer for oss, og vi fortjener hjelp som er tilpasset oss selv.

Helseplager hindrer vår mulighet til å leve som frie mennesker. Hjelp må derfor være tilgjengelig for alle. Det har egentlig ingenting å si hvem det er som gir oss hjelp, så lenge vi får den hjelpen vi trenger når vi trenger den. Det var akkurat derfor Høyre innførte fritt behandlingsvalg. En ordning som gir pasienter muligheten til å velge behandlingssted selv på statens regning. Hvis de rødgrønne vinner valget vil dette tilbudet forsvinne, og privat helsetjenester vil igjen blir tilrettelagt for de med størst lommebok.

Høyres menneskesyn handler også om å hjelpe de svakeste i samfunnet. Vi mener at staten skal ikke være alt for alle, men mye til de som virkelig trenger det. En av disse gruppene er mennesker som sliter med rus. I flere tiår har disse menneskene blitt møtt med straff, stigma og utenforskap, når de i realiteten har en sykdom som de trenger hjelp for å håndtere. Selv om Bent Høies rusreform ble stemt ned vil en Høyre-ledet regjering kunne sikre flertall for en verdig ruspolitikk. Vi skal ikke straffe sykdom i Norge, vi skal behandle den.

For i et Norge på sitt beste gir vi ikke opp mennesker. Vi ser hvert enkelt menneske og legger til rette for at de kan leve sine liv så frie som mulig. Da må utslippene ned, utviklingen opp og hjelpen på plass. Derfor stemmer jeg på Høyre i år.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.