Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

- Slik setter venstresiden kjepper i hjulene

19.7.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Skrevet av Johannes Banggren, leder av Høyres Studenterforening i Bergen
handler om
Foto: Privat.

På grunn av pandemien er det fortsatt altfor mange helt eller delvis arbeidsledige. Samtidig ligger flere bedrifter nede med brukket rygg. Venstresidens «løsninger» vil føre til at færre arbeidsplasser skapes, samtidig som det blir mindre lønnsomt å arbeide. Høyre fokuserer heller på å få Norge opp på beina igjen.

Skape mer og inkludere flere

For å få fart på Norge igjen, er vi nødt til å skape mer og inkludere flere. Høyrefolk vet at verdier må skapes, før de fordeles. Det er derfor bekymringsverdig at de fleste jobbene vi har mistet under pandemien er i privat sektor. Hvorfor er det bekymringsverdig? Jo - fordi det er der verdiene skapes.

Venstresiden vil ha det til at det er økonomisk bærekraftig å skatte mer. Det er langt fra sannheten. Velferdsstaten vår er helt avhengig av at små og store bedrifter går med overskudd, skaper jobber og betaler skatt. Det generer til gode velferdstilbud. Det venstresiden ikke forstår er: For å kunne ha et velferdssamfunn som fordeler verdiene rettferdig, så må vi først ha verdier å kunne fordele.

Et av målene til Høyre er at veien fra arbeidsløshet og inn til arbeidslivet skal være så kort som mulig. For både enkeltmennesket og samfunnet er det en verdi i seg selv å kunne stå opp om morgenen og gå på jobb. Vi må dessuten fortsette å tilrettelegge for at mennesker med fysiske og/eller psykiske utfordringer kan få en mer tilpasset jobbhverdag. Da må det, igjen, skapes flere jobber.

Venstresiden setter kjepper i hjulene for grønn omstilling

Det neste tiåret er totalt avhengig av at næringslivet gjennomfører den grønne omstillingen. Allerede kan vi se at bedrifter og næringer omstiller seg, og det er fordi de ser at det er mer lønnsomt å slippe ut mindre klimagasser. Det er takket være en offensiv, men samarbeidsvillig borgerlig regjering. Dessverre står dette på spill under årets valg.

Venstresiden tror at klimaproblemene løses gjennom å pålegge næringslivet økonomiske byrder og avgifter, men dette bremser jo prosessen for grønn omstilling. Bedriftene er helt avhengig av å ha en sunn og god økonomi for å være med på de klimaløftene Norge har satt. Vi må derfor kutte utslipp, ikke utvikling.

Arbeid og velferd for fremtiden

Som lærerstudent bekymrer jeg meg ikke like mye for fremtiden min, men jeg kan forstå at andre unge kan kjenne en dyp uro for sine jobbutsikter. Vi vet at jo lenger en person står utenfor arbeidslivet, desto vanskeligere er det å finne seg en relevant jobb. Koronapandemien har ikke gjort dette bedre. Høyre mener derfor at arbeid til alle er jobb nummer én ut av krisen.

Fremover vil Norges befolkning også bli betydelig eldre. Det betyr at det blir færre yrkesaktive per pensjonist. Vi må derfor sørge for at nordmenn står i jobb lengre, siden færre må betale for flere. Det er dessuten bekymringsverdig at posten som øker mest på statsbudsjettet hvert eneste år, er utgiftene ved at flere blir eldre. De påløpte pensjonsforpliktelsene har allerede steget til over 9000 mrd. kroner. Det er nesten like mye som verdien av hele Oljefondet vårt. Vi må derfor skape mer, ikke skatte mer.

Høyres vei inn i fremtiden

Vi har store utfordringer med tanke på arbeid og velferd i fremtiden. Men det er en utfordring som Høyre tar på strak arm, og har løsninger på. Høyre er partiet som vil sørge for at flere kommer seg i arbeid, sørge for mer verdiskapning og kjempe for en grønnere omstilling. Vi er nødt til å være i forkant av problemene, ikke hengende etter. Det er Høyres vei inn i fremtiden.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.