Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Tilsvar
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

- Derfor trenger vi 4 nye år med Erna

16.7.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Skrevet av Arina Aamir, tidl. utviklingsminister for en dag og nestleder i Aker Unge Høyre
handler om
Foto: PLAN International Norge

Oscar fra AUF skrev et innlegg i Jeune, den 15.juli om hvorfor vi trenger en ny regjering. La meg fortelle deg hvorfor vi skal beholde dagens regjering og sikre fire nye år med Erna som statsminister.

Forskjellene øker ikke

Venstresiden er glade i å si at forskjellene øker med Høyre i regjering, men la meg gjøre en ting klart: Forskjellene øker ikke, men det gjør mulighetene. Med Høyre i regjering har man satt frihet og ansvar sentralt. Man har sørget for at individene blir sett, og at man får mest mulig makt over eget liv. For med valgfrihet skapes muligheter, og med muligheter åpnes dørene til å oppnå dine drømmer.

Karakterer > loddtrekning

Jeg skal begynne på videregående til høsten – og for meg innebar det å selv kunne velge hvilken videregående jeg ville gå på som en tillit og et stort ansvar. For det er slik i dag at det er altfor mye i hverdagen vår som er bestemt av politikerne. Både hvor mye skatt vi skal betale, klimapolitikken vår og også hva og hvordan vi skal lære ting på skolen. Derfor så jeg på det som en stor tillitserklæring at regjeringen med Høyre i spissen har tillit til at jeg kan ta en beslutning som vil være best for meg. Det AUF liker å kalle «karakterbasert opptak» er kanskje ikke perfekt, men det finnes ingen bedre alternativer. Jeg vil heller at mine karakterer skal bedømme hvilken skole jeg skal gå på, enn noe så tilfeldig som en loddtrekning. For jeg tror ikke at noen andre enn hver enkelt av oss selv vet hvilken skole som vil passe oss best.

Arina Aamir, bilde av Arina Aamir, Aker Unge Høyre, Ung debatt, Jeune.no, Jeune, SiD, Aftenposten, VG, Dagbladet, Dagsavisen, Debatt, Aamir
Bilde av Arina Aamir, nestleder i Aker Unge Høyre og tidligere utviklingsminister for én dag. Foto: PLAN International Norge

Likestilling av mennesker med funksjonshemninger

Det å stemme ned et forslag i Stortinget, betyr ikke at regjeringen ikke gjør noe for å sikre de med funksjonsnedsettelse sine rettigheter og krav på å bli likestilt i samfunnet, slik Oscar her påstår. Det er på tide å følge litt med i timen dersom man mener at regjeringen ikke hjelper dem med funksjonsnedsettelse. Dagens regjering har lagt frem en strategiplan fra 2020-2030 som vil sikre likestilling av mennesker med funksjonshemninger. Regjeringens visjon har hele tiden vært å skape et samfunn der alle mennesker kan gis muligheten til å bidra i samfunnet. Man har alltid satt likestilling og likeverd i sentrum, og sørget for at også de med funksjonsnedsettelse blir inkludert i samfunnet vårt.

Det er vondt å være fattig i et av verdens rikeste land

En sak man har hørt AUF og Arbeiderpartiet snakke mye om er ulikhet. Venstresiden fremstiller det ofte som om Høyre ikke gjør noe for å minske ulikhetene, og det er FEIL! Forskjellene i Norge er små, men det betyr ikke at de ikke kan bli mindre. Man må fortsette å jobbe for å minske forskjellene, men da må man også ha de rette løsningene på problemet.

Det som bekymrer meg personlig er at selv om forskjellene i Norge er små, så er det en betydelig økning av barn som vokser opp i en familie med lav inntekt. For veldig mange barn i Norge handler ikke fattigdom om tak over hodet eller mat på bordet. Det handler om ikke å få være med i idrettslaget, fordi utstyret er for dyrt. Eller ikke å ha en ferie å fortelle om ved skolestart. Det er vondt å være fattig i et av verdens rikeste land.

Men løsningen på problemet er ikke å bare gi billigere SFO, barnehage og tannhelsebehandling, slik AUF påstår. Man får kanskje spart opp noen penger, men det er ikke løsningen på problemet vårt. For selv om man får billigere SFO, vil fattigdommen vedvare fordi man ikke har noe fast inntekt.

"Det som bekymrer meg personlig er at selv om forskjellene i Norge er små, så er det en betydelig økning av barn som vokser opp i en familie med lav inntekt."

Det vil være en umulig oppgave å minske forskjellene uten å skape flere arbeidsplasser og få flere ut i jobb. Inkluderingsdugnaden som gir flere en mulighet til å komme inn og delta i arbeidslivet er satt i gang av Høyreregjeringen. Regjeringen har også styrket ordningen med individuell jobbstøtte og funksjonsassistanse slik at flere som sliter psykisk eller har nedsatt funksjonsevne får hjelpen de trenger for å stå i jobb. I tillegg har regjeringen styrket Kompetansepluss – ordningen og kvalifiseringsprogrammet hos NAV slik at flere som ønsker kan få oppfølging for å komme i jobb. Dette bare for å nevne noe.

Dette viser oss at Arbeiderpartiets løsning på problemet er som å gjøre SFO, barnehage og tannhelsebehandling billigere, ikke alene vil minske forskjellene, men det som vil gjøre det er å sørge for at alle som kan jobbe, skal kunne jobbe. Og det er ikke slik at Høyre ikke fokuserer på billigere SFO og barnehage også. Høyre styrker barnetrygden og innfører fritidskort for barn mellom seks og atten år. Høyre i regjering har også gjort barnehagen billigere for familier med lav inntekt.

Det som skiller Arbeiderpartiet fra Høyre

Den største forskjellen i samfunnet vårt er mellom de som har en jobb å gå til, og de som ikke har det. Dette er hva som skiller Arbeiderpartiet fra Høyre. Arbeiderpartiet ser på de kortsiktige løsningene som muligens vil føre til noen ekstra lommepenger, mens Høyre ser på de langsiktige løsningene som vil sikre deg den forutsigbarheten og tryggheten du fortjener. Som vil sørge for at du vet at dette ikke bare er en midlertidig løsning, men at den vil være varig. Derfor er hovedprioriteten å hjelpe flere med å fullføre utdannelsen sin, slik at de blir kvalifiserte og kommer ut i jobb.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.