Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Her er fem grunner til at det ikke ble vanlige folks tur allikevel

28.10.2021
Jeg tror ikke jeg er alene om å være skuffet over det som faktisk ble presentert i Hurdalsplattformen 13. oktober.
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Oda Oline Omdal, 2. nestleder i Agder Unge Høyre
handler om
Foto: Privat og Arbeiderpartiet

Gjennom hele valgkampen fikk vi høre at om Arbeiderpartiet vant, skulle det bli vanlige folks tur. Og jeg hørte AUF si det samme i skoledebatter og på stand. Mange av de punktene som skulle gjøre det til «vanlige folks tur», hørtes veldig flott ut. Men jeg tror ikke jeg er alene om å være skuffet over det som faktisk ble presentert i Hurdalsplattformen 13. oktober.

Her er fem grunner til at det ikke ble vanlige folks tur likevel.

1. Å tenke at alle skal gjennom den samme vanlige A4-skolen er urettferdig

Punkt nummer én - «stramme inn privatskoleloven ved å fjerne profilskoler og yrkesfagopplæring som grunnlag for godkjenning for å få statstilskudd, og styrke lokale folkevalgte sin mulighet til å si nei til nye privatskoler og utvidelser.».

Det vil altså si at man ønsker å fjerne Wang og realfagsskoler. Dette er ikke politikk for vanlige folk. Vanlige folk trenger å få ha en skolehverdag - og en hverdag hvor det de gjør er interessant og givende. Å tenke at alle skal gjennom den samme vanlige A4-skolen er urettferdig. Dessuten er de private skolene en kjempeviktig utfordrer for å gjøre den offentlige skolen bedre.

2. At firerkravet til lærere fjernes er å gamble med oss elevers fremtid

Regjeringsplattformen sier også at de ønsker å «erstatte inntakskravet om fire i matematikk med mer treffsikre opptakskrav på lærerutdanningen». Altså skal firerkravet til lærere fjernes. Det vil jeg påstå er å gamble med oss elevers fremtid. Det er synd at den nye regjeringen bruker tid og makt på å reversere politikk, fremfor å videreutvikle fra et utgangspunkt som er bra. Hvis vi i Norge skal ha verdens beste skole, så trenger vi lærere med høy kompetanse.  Matematikk er helt grunnleggende i alt vi gjør. Og enten vi liker det eller ikke, så er det også en del av alle fag. Det er snakk om P-matte faget, som tar for seg elementære tema som grafer, prosent, brøk og statistikk. Den kunnskapen mener jeg man bør ha uansett hvilket fag man vil undervise i.

Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum som presenterer Hurdalsplattformen. Foto: Arbeiderpartiet.

3. Hvor mye rus må man bruke før man er «avhengig»?

Når det kommer til rusreformen, heter det i regjeringsplattformen at man skal «utrede og fremme forslag til nødvendige endringer i lovverket som sikrer at bruk og besittelse av mindre brukerdoser for rusavhengige møtes med god helsehjelp og oppfølging i stedet for straffereaksjoner». Rusreformen som Bent Høie la frem i vår, skulle sikre avkriminalisering for alle, og ikke bare de avhengige. Så hvor mye rus må man bruke før man er avhengig? Likhet for loven er et av de viktigste prinsippene for justis i Norge.

Det å velge hvem som fortjener å få hjelp og ikke er hverken likhet for loven eller politikk for vanlige folk.

4. Det er ikke urimelig at det er karakterene dine som avgjør hvor du får plass

Videre ønsker de at fylkeskommunene selv skal avgjøre modell for opptak til videregående skole i eget fylke. I praksis betyr det at mange fylker som tidligere har hatt fritt skolevalg, nå vil få en annen opptaksmodell og tvinge elever til å fortsette å gå på skole i det samme miljøet de har gått på skole i i ti år allerede.

Oda Oline Omdal, 2. nestleder i Agder Unge Høyre (Foto: Privat)

Jeg mener at absolutt alle elever bør ha rett til å velge hvilken skole de skal gå på selv. Og det er ikke urimelig at det er karakterene dine som avgjør hvor du får plass. På alle andre områder i livet, er det dem som er best kvalifisert som får en jobb eller en tittel. Det er det ikke postnummeret ditt som avgjør, så hvorfor skal det være sånn i den videregående skolen?

5. Å stramme inn frislippet i drosjenæringen gjør den utilgjengelig for dem med dårligst råd

Det er ikke bare skolepolitikken som skal reverseres. Et siste punkt som motbeviser at dette er en regjeringsplattform for vanlige folk, er punktet om å stoppe frislippet i drosjenæringen. Frislippet, med aktører som Uber og Ridel, har tvert imot gjort det mulig for vanlige folk å benytte seg av drosje. Det er ikke rettferdig at en skal fjerne disse ordningene, kun fordi de er bedre og billigere enn de offentlige. Det er feigt å ikke ha disse billigere alternativene, for det ender med at drosjen kun er tilgjengelig for dem som har penger til det.

Hvis det å avlyse rusreformen, kun ha tradisjonelle drosjeordninger, hindre elever i å velge skole og ikke stille krav til lærere er politikk for «vanlige folk», så er jeg skikkelig skuffa. Disse punktene hindrer tilrettelegging for dem som trenger det mest, gjør det vanskeligere å be om hjelp og gjør drosje utilgjengelig for mennesker med lavere inntekt. Dette er ikke for vanlige folk, det er bare urettferdig.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.