Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Den nye regjeringen fortjener også skryt

17.10.2021
Som ungdomspartileder i et parti som ikke er en del av Regjeringen er det enkelt å kaste seg over alt som kunne vært bedre i den nye regjeringsplattformen. Og det er en del jeg skulle ønske var annerledes. Samtidig er det mye som er bra og jeg er glad for at Norge har fått en ny regjering.
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Simen Bondevik, leder i Unge Sentrum
handler om
Privat

For det første ser vi en helhetlig endring i prioriteringer og retning på politikken. Der Solberg-regjeringen ga skattelettelser til de rikeste velger den nye Regjeringen å gjøre skattesystemet mer sosialt og geografisk omfordelende. I stedet for å avskilte mange kompetente lærere og innføre unødvendig firerkrav for lærerutdanningen går de motsatt vei og reverserer Solbergs-regjeringens avskiltningspolitikk. Støre-regjeringens politikk fremstår langt mer sosial og bærekraftig enn Solberg-regjeringens allerede før den er innsatt.


Krafttak for barn og unges psykiske helse

Noe av det aller mest gledelige å lese om i regjeringsplattformen er hvordan barn og unges psykiske helse endelig prioriteres. Under coronapandemien ble det ropt varsko om barn og unges psykiske helse, men de store, forpliktende satsningene uteble. Nå ser det ut til at en regjering endelig prioriterer dette. Gratis hjelp i offentlig psykisk helsehjelp for pasienter til og med 25 år, mer lavterskeltilbud på nett, økonomisk bevilgninger til lavterskeltilbud i kommunene slik at man kan få hjelp uten henvisning, og forbedring av kvalitet og ventetid gjennom en utredning av sterkere tematisk organisering av tjenestene er viktige og riktige prioriteringer fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet.


Bra for distriktene

De siste åtte årene har det foregått en sentralisering som har vært skadelig for distrikts-Norge. Nå blir det endring. Den nedlagte høyskolen på Helgelandskysten skal gjenopprettes, gratis ferge på strekninger med under 100.000 passasjerer, tilgangen til høykapasitets internett skal gjøres til en rettighet på lik linje med strøm og en forpliktende plan for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skal lages. Dette vil være viktige tiltak for å få tatt hele landet i bruk.


Inkorporering av CRPD

I regjeringsplattformen slår Arbeiderpartiet og Senterpartiet fast at de vil inkorporere FN-konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne i norsk lov. Dette var den første saken vi som parti tok stilling til og at dette nå er tatt inn i plattformen er utrolig viktig. Nå må Støre og resten av regjeringen følge opp med god likestillingspolitikk for Norges største minoritet.


I disse dager hagler kritikken mot Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedums regjeringsplattform. Og jeg har selv også uttalt meg om at jeg mener klimapolitikken burde vært mer offensiv og kampen mot utenforskap burde løftes enda høyere. Likevel er det viktig å huske at alt ikke er sort-hvitt. Jeg mener Arbeiderpartiet og Senterpartiet har fått på plass viktige satsinger for en bærekraftig utvikling, og jeg gleder meg til å se hva de får til gjennom de neste fire årene.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.