Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

- Nei, det trengs ikke en ny regjering for å skape et samfunn med like muligheter for alle

10.7.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Skrevet av Silje Solvang
handler om
Foto: Privat.

Jeg leser ofte leserinnlegg om at det trengs en ny regjering for å «skape et samfunn med like muligheter for alle». Dette mener jeg er helt feil, og tror at et borgerlig flertall til høsten vil skape mer og inkludere flere enn hva noen annen regjering vil kunne få til.

Fritt skolevalg

Fritt skolevalg en svært viktig rettighet for at elever skal kunne fullføre skolen med de beste resultatene ut fra sine forutsetninger. Fritt skolevalg handler om å kunne søke seg til den skolen man selv ønsker. For elever med funksjonsnedsettelser kan dette eksempelvis være å søke seg til skolen som er godt universelt utformet og som har lærere med kompetanse på eksempelvis syn. Det er nemlig slik at 80% av dagnes skoler ikke er universelt utformet, noe som gjør fritt skolevalg svært viktig.

Når man er 18 år, er myndig og kan betale skatt bør det være en rettighet for elevene å kunne ta dette valget selv. Dessverre mener partiene på venstresiden det motsatte, nemlig at det skal være opp til postnummeret ditt hvilken skole du havner på.

Utvidet rett til videregående opplæring

Fullføringsreformen er også en svært viktig reform og seier for elevene. I dag har elever lovfestet rett til videregående opplæring, men ikke rett til opplæring fram til man fullfører og består. Nå blir retten til videregående opplæring utvidet ved at man fjerner tidsbegrensingen på tre år. Slik vil fylkeskommunene og skolene få bedre muligheter til å ta et større ansvar for elevene som ikke lykkes med å bestå ett eller flere fag på første forsøk.

Det er slik at rundt 64% av elevene med fysiske funksjonsnedsettelser i dag ikke fullfører videregående skole, og nærmest får en uføretrygd i 18-årsgave. Slik skal det ikke være, og nettopp derfor er fullføringsreformen så viktig.

Prioritering av mennesker med nedsatt funksjonsevne eller "hull i CV-en"

Regjeringens inkluderingsdugnad er et annet viktig aspekt for mange med en funksjonsnedsettelse. Regjeringen har forpliktet seg til at fem prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en». Norge trenger en felles innsats for å få flere i jobb, på tvers av sektorer. I et vanskelig arbeidsmarked er det viktig å bidra til at den høye ledigheten ikke biter seg fast og at utsatte grupper ikke skyves lenger unna arbeid, men får den bistanden de trenger for å komme i jobb.

For meg er denne inkluderingsdugnaden svært viktig, for at vi med nedsatt funksjonsevne får vist at vi faktisk er en ressurs på arbeidsplassen og at terskelen blir lavere for å ansette personer med funksjonsnedsettelser. Likeverdsreformen er også svært viktig tiltak regjeringen har vedtatt. Denne er til for å sikre at foreldre som har eller som venter barn med funksjonsnedsettelser får den informasjonen de trenger og at de slipper å kjempe mot systemet for å få den hjelpen de trenger.

Når man får et barn med en funksjonsnedsettelse, blir man rådvill og trenger bistand

Når man får et barn med en funksjonsnedsettelse, kan man fort føle seg veldig alene oppi den store uforutsigbarheten. Man blir rådvill og trenger bistand. Denne reformen sikrer dette, ved at den blant annet skal styrke lovbestemmelsene om tverrprofesjonelt samarbeid mellom velferdstjenestene og forenkle dokumentasjonskravene. Dette er svært viktige tiltak fra en Høyrestyrt regjering som er med på å minske forskjellene i samfunnet og gjør at jeg virkelig håper vi fortsetter med en borgerlig regjering fra høsten av.

Med Erna i spissen skaper vi mer og inkluderer flere, og det på en sunn og bærekraftig måte som gjør forskjellene mellom det å være funksjonshemmet og funksjonsfrisk svært små.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.