Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– At SV mener vi bør utvide abortgrensen gjør dem ikke til barnemordere

11.1.2022
Det er utrolig synd at det tilsynelatende ikke lenger er rom for å debattere en så viktig sak uten å bli stemplet den ene eller andre veien. Enten så er du “kvinnehater” eller så er du “barnemorder”. Det er nesten det inntrykket en får av samfunnsdebatten omkring abort. Frontene er ekstremt harde.
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Simen Bondevik, leder i Unge Sentrum
handler om
Foto: Privat og Åsmund Holien Mo

Personlig er jeg for selvbestemt abort. Jeg mener kvinner har rett til å bestemme over sin egen kropp. Det er veldig mange ulike grunner til at en ønsker å ta abort, og det burde vi respektere. Retten til trygg og sikker abort er veldig viktig. Men at noen mener vi bør gjøre innstramminger på dagens abortlov gjør dem ikke til kvinnehatere slik enkelte hevder.


Jeg synes også for eksempel SV går for langt når de foreslår fri abort til uke 22. Det har vært tilfeller hvor nyfødte ned i 21. svangerskapsuke har vært reddet. Jeg mener også at fosteret bør få et gradvis større vern utover i svangerskapet. Dessuten sier halvparten av alle jordmødre at de vil reservere seg dersom det blir fri abort til uke 22. Men at SV og andre mener vi bør utvide abortgrensen gjør dem ikke til barnemordere slik enkelte hevder.


Alle partiene er faktisk enige om at man ønsker å få ned aborttallene, selv om en har ulik tilnærming til akkurat hvor grensen skal settes og hvilke perspektiver som veier tyngst. Det er viktig å ha i bakhodet i en debatt som stadig blir mer polarisert.


Jeg tror ikke det er den ene eller andre sin “skyld” at samfunnsdebatten om abort har blitt sånn den har blitt. Men det er likevel mye vi kan gjøre for å sikre et bedre offentlig ordskifte enn i dag. Det største ansvaret ligger på politikere. Vi må være redelige i argumentasjonen og ikke tolke meningsmotstandere i verste mening.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.