Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Støre-regjeringen har så langt vært en klimakatastrofe.

1.4.2022
Nå har til og med senterpartipolitiker Marit Arnstad tatt til ordet for å utsette gjennomføringen av Norges klimamål til etter 2030. Det er et horribelt forslag. Det haster å stoppe klimakrisen. Det gjør vi ikke ved å svekke Norges klimamål.
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Simen Bondevik, leder i Unge Sentrum
handler om
Privat og Arbeiderpartiet

Vi var mange som i valgkampen jobbet aktivt for en ny regjering, og håpet at et regjeringsskifte også ville resultere i en mer offensiv klimapolitikk. Men Støre-regjeringen har så langt vært en klimakatastrofe. Olje og gass er et aktivt satsningsområde, i strid med de klare anbefalingene fra FNs klimapanel. Og nå har til og med senterpartipolitiker Marit Arnstad tatt til ordet for å utsette gjennomføringen av Norges klimamål til etter 2030. Det er et horribelt forslag.

Feil å redsusere målsettingene

Fra talerstolen på Senterpartiets landsstyremøte på mandag, stilte Arnstad spørsmål ved hvorvidt Norge kan klare å nå klimamålene innen 2030, uten å endre kriteriene eller utsette dem. Spørsmålet Arnstad stiller er legitimt, men svaret hennes er helt galt. Vi kan ikke bare redusere 2030-målsettingene når vi ligger dårlig an. Vi må i stedet gjøre mer for å kutte klimagassutslipp. Arnstad burde i stedet bruke kreftene sine på å jobbe for dette.

Løsningen er ikke å svekke Norges klimamål slik Arnstad tar til ordet for, men tvert imot å sørge for mer utslippskutt.

FNs klimapanel sin siste delrapport, som kom for kun en måned siden, viser tydelig hvor skadelig menneskeskapte klimaendringer er, for både mennesker og natur. Klimakrisen fører til enorme ødeleggelser, og det er de fattige landene som rammes hardest av utslippene vi i rike land har skapt. Løsningen på dette enorme problemet er ikke å svekke Norges klimamål slik Arnstad tar til ordet for, men tvert imot å sørge for mer utslippskutt.

Hvorfor lytter ikke statsministeren til fagfolk?

Jonas Gahr Støre er en dyktig statsminister som legger vekt på å lytte til fagfolk og eksperter på en rekke felt. Hvorfor gjelder ikke det samme i klimapolitikken? FNs generalsekretær har vært tydelig i sin tale og har bedt alle land slutte å lete etter mer olje, gass og kull. “Fossil energi kveler menneskeheten” er uttalt fra høyeste hold i FN. Likevel velger altså Støre og resten av Regjeringen å satse på en utvikling av olje- og gassnæringen.

Vi trenger en massiv satsing på fornybar energi. For eksempel kan vi sette av 1% av oljefondet til et grønt, innenlands investeringsfond som kan investere i grønne næringer i Norge.

For å stoppe de mest fatale konsekvensene fra klimakrisen er vi nødt til å gradvis og kontrollert fase ut olje- og gassindustri på norsk sokkel gjennom en 15-årsperiode. Mulighetene er i aller høyeste grad til stede for nye, grønne industrieventyr i Norge. Men da må faktisk staten legge til rette for det. Vi trenger en massiv satsing på fornybar energi. For eksempel kan vi sette av 1% av oljefondet til et grønt, innenlands investeringsfond som kan investere i grønne næringer i Norge.

Det haster å stoppe klimakrisen. Det gjør vi ikke ved å svekke Norges klimamål. Marit Arnstad og resten av regjeringssamarbeidet er nødt til å endre kurs før det er for sent.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.