Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Ukraina har søkt om EU-medlemskap. Det bør vi også.

1.3.2022
Omringet av russiske styrker sendte Ukraina mandag inn en søknad om EU-medlemskap. Europa befinner seg i en spent situasjon, og ikke siden den kalde krigen og murens fall har usikkerheten vært større. Dette bør åpne Norges øyne for viktigheten av et EU-medlemskap, også for oss.
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Elisabeth Hekneby, medlem i Oslo Unge Høyre
handler om
Privat og EPP Group

Så lenge alt går bra kan man føle seg sterk alene, men når problemene inntreffer står vi sterkest sammen. Uansett om det gjelder krig, pandemi eller miljøutfordringer. EU forsøker nå, gjennom målrettede og kollektive sanksjoner, å legge et sterkt økonomisk press på Russland. De sender også våpen til Ukraina, og ikke minst et sterkt signal om moralsk støtte i kampen for et fritt og selvstendig Ukraina. EU har handlet effektivt uten å nøle. Det er vanskelig å se hvordan EUs 27 medlemsland kunne oppnådd samme effekt hver for seg.  


I Norge har vi hatt to folkeavstemninger om EU-medlemskap, og begge endte med et nei. Fordelene med å stå utenfor EU er få. Norges posisjon kan sammenlignes med et familieråd. Det er høy sannsynlighet for at foreldrene dine får gjennomslag for sine meninger. Likevel er det bedre å sitte ved bordet, diskutere og få frem egne synspunkter, fremfor å sitte på gangen å vente. Nå sitter Norge på gangen. EUs beslutninger i Brussel får konsekvenser for Norge, uavhengig om vi sitter i forhandlingsrommet eller ikke. Norge er et lite land, men gjennom å sitte ved forhandlingsbordet vil våre meninger bli hørt.  


«Så lenge alt går bra kan man føle seg sterk alene, men når problemene inntreffer står vi sterkest sammen.»

Norge har gjennom mange år vist et ønske om å bidra internasjonalt. Dette gjelder både bistand og fred. Fremtiden er internasjonalt samarbeid. Ingen land lykkes alene. Vi trenger sterke allianser for å bygge fred og for å klare å nå tøffe klimamål. Frykten for at særnorske interesser ikke skal ivaretas, kan ikke gå på bekostning av verdenssamfunnets interesser.  


«Nå sitter Norge på gangen.»

La alle gode ting være tre. Ja til norsk EU-medlemskap!

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.