Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– La oss for en gangs skyld tenke solidarisk!

12.10.2021
Dette er ikke et langt innlegg, men det er et viktig ett. Rett og slett et nødvendig skrik i gallen av den egoistiske tilbøyeligheten som har preget globale artikulasjoner i lang tid og som nå er overført til vaksinasjonsdebatten, til solidaritetens ergrelse.
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Sayna Etminan, medlem av Studentparlamentet på UiB
handler om
Foto: Morten Brakestad/Stortinget og Privat

Den globale vaksinekampanjen representerer den prekære ulikhetsstatistikken som i lang tid har vært drivkraften bak vestlig suksess. Beslutningen om en tredje dose i Norge hviler på en total undergravning av sikkerheten i utlandet, og underbygger nasjonalismen som norsk politikk praktiserer i dag.


Bent Høyes iherdige forsøk på å rettferdiggjøre den skjeve vaksinasjonsfordelingen er, med andre ord, symptomer på en «vesten-mot-resten»-mentalitet som er intet annet enn moralsk forkastelig. I hvilken verden er det logisk at Norge skal få tredje dose når millioner av mennesker i risikosonen i Afrika enda ikke har fått noen dosering?

Foto: Morten Brakestad/Stortinget og Privat

Når Bent Høie på Debatten forsvarer sin demoralisering av vaksinasjonsdebatten med at «for hver dose Norge får blir det gitt 2 doser i andre land», er dette ikke annet enn en avsporing fra den faktiske diskursen som en slik tematikk innebærer. Under pandemien var Norge nemlig en betydelig aktør i den såkalte «hamstrings-epidemien» som pandemien nærmest kan skifte navn til. Vi hamstret inn ENORME, men også nødvendige, doseringer for den nasjonale sikkerhetens gevinst, men beklageligvis på fattige lands bekostning.


Samme skjevfordelingsprinsipp blir nå reprodusert ved at vurderingen om en tredje dose blir aktuell samtidig som risikogrupper i andre land enda er uvaksinerte.


En slik umenneskeliggjøring av u-land gjennom en overmenneskeliggjøring av i-land er en global tendens som nå blir overført til vaksinasjonskampanjen, og som utvider den egoistiske kalkuleringen som globaliseringsdiskurser karakteriseres av.


DET kan IKKE skje.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.