Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Det vil være et skudd i foten til norsk arbeidsliv å avvikle petroleumsnæringen

30.8.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Fredrik Livastøl, medlem i Stavanger Unge Høyre
handler om
Foto: Alexander Stokkebø, Unge Høyre

I dette valget er klima viktigere enn noensinne. Man trenger ikke å se altfor lenge på nyheter før man ser et innslag om brann i California, issmelting i Antarktis eller flom i Tyskland. Altfor mange lukker ørene for hva denne omstillingen faktisk krever av oss.


Skal vi sikre en stabil økonomi for fremtiden kan vi ikke legge ned vår viktigste næring

Mange av partiene som kan havne på Stortinget har foreslått en sluttdato for oljen. Når hele 41% av norsk eksport kommer fra petroleumsnæringen så vil det være vil det være et skudd i foten til norsk arbeidsliv å avvikle. Skal vi sikre en stabil økonomi for fremtiden kan vi ikke legge ned vår viktigste næring.


Å slutte med norsk produksjon av olje- og gass vil virke imot sin hensikt

Bærekraft er øverste prioritet for industri og næringsliv. Man glemmer for det om at bærekraft forutsetter økonomisk vekst over tid og utslippsreduksjon. Behovene til dagens mennesker må bli dekket uten at dette svekker grunnlagene for at fremtidige generasjoner får dekket sine behov. Å slutte med norsk produksjon av olje- og gass vil derfor virke imot sin hensikt. Uten inntektene og kompetansen fra petroleumssektoren klarer vi ikke å få til det grønne skiftet. Hvis folk skal leve gode liv må vi sørge for arbeidsplasser og vekst. Fremtidens marked ligger i de grønne næringene, men å legge ned vår desidert største næring for håpløs symboleffekt er ikke en verdig løsning.


Vi må gjøre det mer lønnsomt å velge miljøvennlig

Klimakrisen er global og derfor er vi avhengig av internasjonalt samarbeid. Vi trenger sterke handelsavtaler som sørger for at norsk sokkel utkonkurrerer polsk kullkraft og russisk utslippsrik olje og gass. Samtidig vil et felleseuropeisk energisamarbeid redusere våre felles utslipp kraftig.


Vi må gjøre det mer lønnsomt å velge miljøvennlig. Innovasjon Norge og SkatteFUNN er eksempler på tiltak som gjør det lettere for gründere og nystartede bedrifter å utvikle produkter som kan gi oss mer fornybar energi. Derfor er det viktig å styrke disse tiltakene slik at vi kan lettere legge grunnlag for å utvikle miljøvennlige tiltak som vindkraft, havvind og mineralutvinning.


Sluttdatopartiene

Det er mange partier på Stortinget i dag som tillegger seg tittelen “klimaparti”. Samtidig er det ingen av "sluttdatopartiene" som kommer med reelle løsninger på klimakrisen. Satsningen på fornybar energi og mineralutvinning er nærmest ikke-eksisterende - og ambisjonene om europeisk energisamarbeid er heller ikke til å skryte av. Disse partiene må heller sørge for å skape nye bærekraftige arbeidsplasser og at flere personer blir inkludert i arbeidslivet.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.