Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Utfasing av norsk olje og gass vil være positivt for verdensfreden.

14.2.2022
I et leserinnlegg i Aftenposten SiD argumenterer leder i Nordland Unge Høyre, Maria Munkhaug, for at Norge må fortsette å satse på olje- og gassvirksomhet fra et sikkerhetspolitisk standpunkt. Munkhaug frykter at utfasing av norsk gass vil føre til at Russland får «en jernhånd» over kraften som sendes ut i Europa. Selv om Munkhaug har noen gode poenger glemmer hun at klimakrisen i seg selv er en trussel for fred, stabilitet og sikkerhet i verden.
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Simen Bondevik, leder i Unge Sentrum
handler om
Foto: Privat og Bjørn Vidar Lerøen

Nettopp med bakgrunn i våre sikkerhetspolitiske interesser burde vi fase ut olje og gass på norsk sokkel, og i stedet ha en massiv satsing på fornybar energi. Å stoppe klimakrisen og begrense verdens CO2-utslipp ville vært et av vår tids viktigste bidrag for å bevare verdensfreden. Klimahandling og fredsarbeid går nemlig hånd i hånd. Klimakrisen får stadig mer fatale konsekvenser, og vil i fremtiden føre til alvorlige konflikter og i ytterste konsekvens krig i berørte områder.


Blant forskere finnes det ikke noe klar konsensus om at klimaendringer alene skaper krig og væpnet konflikt i dag, selv om flere forskere hevder at tørke som følge av menneskeskapte klimaendringer bidro til borgerkrigen i Syria i 2011. Derimot er det bred enighet om at klimafaktorer kan gjøre konflikter og krig verre, for eksempel vil tørke gi dårligere levekår og gjøre det enklere å rekruttere soldater. Å stoppe klimakrisen vil altså være et svært viktig fredsbevarende tiltak.


Forbrenning av olje og gass som kommer fra Norge gir årlig utslipp på cirka 500 millioner tonn CO2. Det er helt vilt mye, og tilsvarer rundt 10 ganger så mye som de totale nasjonale utslippene til sammen. Norge er rett og slett en klimaversting, noe vi til og med fikk en “pris” for fra Climate Action Network (CAN) på klimatoppmøtet i Glasgow. Sett i lys av de katastrofale følgene klimakrisen har - også fra et sikkerhetspolitisk perspektiv - er det vanskelig å forstå at Unge Høyre og resten av det politiske flertallet i Norge ønsker å fortsette slik.


Munkhaug skriver også i innlegget sitt at «Å stoppe norsk gass- og oljeindustri for å være et moralistisk forbilde for resten av verden er urealistisk». Hun har forsåvidt rett i at det er per dags dato er urealistisk at en utfasing av petroleumsvirksomhet på norsk sokkel faktisk kommer til å skje. Men det skyldes kun manglende politisk vilje i Norge. Hvis vi hadde lyttet til klimaforskningen hadde vi satt en sluttdato for olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel, og i stedet skapt arbeidsplassene og de økonomiske inntektene innenfor fornybar energi. På sikt vil det også være fornybar energi som gir overtaket Munkhaug skisserer.


«Sett i lys av de katastrofale følgene klimakrisen har - også fra et sikkerhetspolitisk perspektiv - er det vanskelig å forstå at Unge Høyre og resten av det politiske flertallet i Norge ønsker å fortsette slik.»

Jeg er enig med Unge Høyre og Munkhaug i at både internasjonalt samarbeid og NATO er viktig for Norge. Men en offensiv klimapolitikk og utfasing av olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel er altså ikke en sikkerhetspolitisk trussel slik Munkhaug forsøker å fremstille det i innlegget sitt. Derimot ville det vært et av de viktigste bidragene vi kunne gitt til verdensfreden og sikkerheten til fremtidige generasjoner.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.