Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Tilsvar
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Det som skiller Høyre fra venstresiden er at vi har en klimapolitikk som fungerer - ikke en som kun er til for å straffe folk.

16.8.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Arina Aamir, nestleder i Aker Unge Høyre, Jenny Helene Syse, AU-medlem i Oslo Unge Høyre og Hans Bertil Olsson, medlem, Unge Høyre
handler om
Foto: Privat. Collage: jeune.no

Daniel Evjebråten fra AUF skrev sist uke et innlegg om hvor «dårlig» klimapolitikken til Høyre er. Det er vi uenige i!

Høyre kutter utslipp uten å kutte utviklingen

Høyre har styrt Norge i 8 år. Blant annet gjennom en flyktningkrise og en pandemi. Med Høyre har man klart å sikre trygghet og muligheter for alle, uansett tid og uansett situasjon. Man har sett at med Høyre i spissen så har man klart å kutte utslipp, uten å kutte utviklingen!

En klimapolitikk som fungerer - ikke en som kun er til for å straffe folk

Noe alle partier i Norge kan være enige om er at klimakrisen er en av våre tids største utfordringer. Men det som skiller Høyre fra venstresiden er at vi har en klimapolitikk som fungerer - ikke en som kun er til for å straffe folk.

Da Høyre tok over regjeringsmakten i 2013 var Norge langt ifra å nå klimamålene våre. Siden da har mye skjedd. Elbiler har gått fra å være et sjeldent syn til å bli den nye normalen. Ikke hovedsakelig fordi vi har straffet folk for å eie bensin- eller dieselbil, men fordi vi har gjort det mer attraktivt å eie elbil. CO2-avgiftene har også blitt trappet kraftig opp og vi har gjort det mer lønnsomt å investere i grønn teknologi og arbeidsplasser.

Dette har ført til at utslippene har blitt kuttet, samtidig som utviklingen fortsetter. Dessverre har ikke Arbeiderpartiet, SV og MDG helt skjønt dette. De har styrt Oslo siden 2015, og den såkalte «klimapolitikken» deres, har ikke ført til noe annet enn at utslippene i Oslo har gått opp.

Når det er så vanskelig for byrådet i Oslo å kutte utslippene, hvorfor skal vi stole på at venstrepartiene vil klare å kutte dem på landsbasis?

Klimakrisen er en internasjonal krise

Den store skillelinjen mellom Høyre og venstresiden er at venstresiden ser på problemene, mens Høyre ser på løsningene. Vi fokuserer hele tiden på å finne nye grønne løsninger som vil gjøre det enklere og mer lønnsomt å velge grønt.

Men vi gir oss ikke her, og dagens regjering trapper ytterligere opp. Frem mot 2030 vil vi halvere utslippene, og vi har inngått et forpliktende samarbeid med EU for å få det til. Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, partiene Ap vil være avhengige av dersom de skal danne regjering, er begge imot EU-medlemskap og EØS-avtalen. Mens Høyre jobber tettere med andre nasjoner for å oppnå klimamålene, ønsker venstresiden å fjerne seg mer fra resten av verden, og gjøre Norge mer alene.

Klimakrisen er en internasjonal krise, og vil derfor ha behov for internasjonalt samarbeid. Høyre, som i flere tiår har vært en av stortingets fremste forkjempere for EU og internasjonalt samarbeid, er og forblir en garantist for at dette samarbeidet skal gjennomføres. Enda en ting som er viktig å merke seg er at dersom vi får en rødgrønn regjering vil vi for første gang ha en regjering der flertallet er imot EØS-avtalen! Det betyr i prinsippet at det kun er en blå regjering, med Høyre i spissen, som er garantist for EØS-avtalen.

Klimakrisen kan løses, og den skal løses, men det kan vi kun få til med de riktige holdningene og den rette politikken. Å tro at Norge vil klare å løse klimakrisen alene er ikke bare en dårlig holdning, men er rett og slett feil.

Det er vel og bra å høre at venstresidens forslag til regjering ønsker å kutte klimautslippene. Men Stoltenbergs regjering klarte bare å kutte 2,2% av utslippene på sine 8 år, og da de vant valget igjen i 2009 gikk utslippene til og med opp med 2,1% frem til de gikk av i 2013. Bare to år etter at Solbergs regjering tok over, begynte nedgangen i utslippene for fullt. Så hva slags regjering er det egentlig vi vil ha? En som sier de skal kutte utslippene, eller en som faktisk kutter dem?

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.