Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

- La meg høre de unges brøl ved stemmelokalene!

21.6.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Eilif Finnseth, Grønne studenter
handler om
Selfie: Privat. Hovedbilde: Lars Verket, (CC0, 1.0)

Selv etter en pandemi, en økonomisk krise, en arbeidsledighetsøkning og en mental helsekrise – så er også dette valgets viktigste sak klimakrisen. Dette er en omfattende utfordring som truer Norge. Ja, det truer hele verden. Disse krisene er ikke nye. Selv om pandemien skapte arbeidsledighet, så var det altfor mange som sto utenfor jobb før 2020 også. Flere har kanskje blitt i verre mental form etter 2020, men mange har hatt det vondt lenge nå. Og økonomiske kriser kommer og går. Likevel bør klimakrisen være den saken som får oss til å gå til valgurna.


Vi trenger en samfunnsforvaltning og politisk vilje som kan «stå i det» i møte med alle trusler og utfordringer. Men det er på tide at vi også griper inn når vi ser at de etablerte partiene ikke tar utfordringen på alvor. Den altomfattende klimakrisen er den utfordringen et hvert parti bør bære preg av. Å innfri parisavtalen bør være et minstekrav.


De unge er samfunnets fremtid. Det er flott når vi er uenige, og ønsker ulike politiske løsninger på våre felles utfordringer. men det er på tide at de unge bruker sin grunnlovfestede stemmerett til å vise at det er endring vi trenger. Endring som gjør Norge rustet til å takle en klimakrise. Vi trenger utslippskuttene lovet oss. Vi trenger å ta initiativet til et bærekraftig samfunn. For de store verdensnasjonene er allerede i gang med sin samfunnsomveltning. Norge bør gå i bresjen for dette. Da vil vi ikke trenge å «ofre» velferdsstaten for å kutte i utslipp. Da vil vi ruste samfunnet for fremtidens verdenssamfunn hvor det er viktig å være fremst i ny teknologi. Vi må se muligheter for forbedring og utvikling. Ikke stikk hodet ned i bakken. Storbritannia og USA klarer kutt, hvorfor kan ikke vi?


Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet har alle hørt advarslene fra IEA. The International Energy Agency fortalte verden at vi alle må stoppe å utvinne olje. Også Norge. Det er nok nå. Svaret fra de etablerte partiene er at vi trenger mer olje.


De yngste i samfunnet – 18 til 24, har den laveste valgdeltagelsen. 45 til 79 er aldersgruppen som stemmer mest. Unge må gå til urna for å forme sin fremtid. Din stemme betyr noe. Akkurat din stemme, ja. La den bli hørt.


Svaret fra oss unge bør være at vi trenger politisk endring. Vi trenger de som tørr å se løsninger fremfor å slå seg vrang. Oljen er ut. Også for Norge. La oss finne nye løsninger i lag nå. La de unges fremtid bli en prioritet. Stem for fremtiden.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.