Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Foreløpig mener vi det er essensielt for Norge å beholde petroleumsindustrien

1.12.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Felicia Fransson og Sara Bough-Jensen, styremedlemmer i Bærum Unge Høyre
handler om
Privat

På FNs klimatoppmøte i Glasgow fikk Norge tittelen som «Fossil Of The Day» og klimaverstingen, grunnet olja som siden 1969 har hjulpet oss med å bygge opp samfunnet og velferdsstaten vi har i dag. Det er på tide å kutte utslippene globalt, og det drastisk, for det haster. Men vil det egentlig hjelpe å stenge kranen på norsk sokkel?


Nei, foreløpig mener vi det er essensielt for Norge å beholde petroleumsindustrien. Hovedsakelig fordi vi skal kutte utslipp internasjonalt, og ikke kun i Norge. Dersom Norge hadde kuttet ut all oljeindustri nå, ville vi kun kuttet 2% av verdens utslipp knyttet til oljeindustri. Konsekvensene av å stenge ned petroleumsindustrien i Norge vil være at vi må slutte å eksportere energi til Tyskland og England. Da begynner de heller med kull, noe som er enda verre enn olja. I tillegg vil vi gi land som Saudi Arabia, mye mer makt på markedet.


Mange argumenter som blir brukt mot dette er at Norge, som et av verdens mest velstående land, må være et forbilde. Vi mener at det viktigste Norge kan gjøre er å samarbeide aktivt internasjonalt, stille krav og være i toppen når det gjelder innovasjon. Vi må stille krav til Tyskland og andre land som nå legger ned sine kjernekraftverk. Vi burde starte aktiv forskning på thorium, slik at Norge kan eksportere dette, og ikke minst være i front på fornybare energikilder. Ja, omsider må vi avvikle petroleumsindustrien, men før vi gjør det i Norge, må vi skaffe sikre inntektskilder slik at vi kan bevare velferdssamfunnet vårt.


Vi i Høyre vil ikke avvikle oljenæringen, men endre den. Vi vil bruke kompetansen og kunnskapen fra næringen for å utvikle teknologi og innovasjoner som redusere utslippene og skaper grønne arbeidsplasser. I motsetning til venstresiden så vil MDG og SV avvikle oljenæringen. Avvikling av næringen kan føre til at vi mister kompetansen og kunnskapen som vi trenger for å skape grønn omstilling, som f.eks. havvind, hydrogen og karbonfangst.


Det å gi land som steiner homofile, undertrykker kvinner og ikke bryr seg om klima i det hele tatt mer makt mener vi er fundamentalt feil. Vi må bli flinkere til å stille internasjonalt krav, og bruke kompetansen vi har i petroleumsindustrien til bærekraftig innovasjon. Det er på tide at venstresiden slutter å trekke seg fra internasjonale samarbeid og begynner å tenke på globale utslipp, ikke bare nasjonale.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.