Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Nå trenger vi å brøle hele veien til valgurnene.

8.9.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Eilif Hallingstad Finnseth, Grønne Studenter
handler om
Foto: Privat.

Ungdommer, dere er den gruppen som stemmer minst.

Selv etter en pandemi, en arbeidsledighetskrise og en psykisk helsekrise – så er også dette valgets viktigste sak klimakrisen. Jeg håper jeg hører deres klimabrøl på mandag. Jeg ber dere brøle for at Norge skal høre dere.


Ungdommer, dere er den gruppen som stemmer minst. Men dere er også fremtiden. Det er dere som vil forme samfunnet vårt til det bedre. Forbedre det som er bra, fikse det som er dårlig. Dere har nå muligheten til å bli hørt.


Det er på tide at vi griper inn når vi ser at de etablerte partiene ikke tar utfordringen på alvor. Den altomfattende klimakrisen er den utfordringen et hvert parti bør bære preg av. Å innfri parisavtalen bør være et minstekrav. Vi trenger en samfunnsforvaltning og politisk vilje som kan «stå i det» i møte med utfordringer.


Dere unge er samfunnets fremtid. Det er flott når vi er uenige, og ønsker ulike politiske løsninger på våre felles utfordringer, men det er på tide at dere bruker deres grunnlovfestede stemmerett til å vise at det er endring vi trenger. Endring som gjør Norge rustet til å takle en klimakrise. Endring som vil skaffe hjelp til de som sliter psykisk. Støtte studentene, ruste næringsliv til fremtidens behov og skaffe alle en meningsfull plass i vårt felleskap.


Vi har alle fått høre advarslene

Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet har alle hørt advarslene fra IEA. The International Energy Agency fortalte verden at vi alle må stoppe å utvinne olje. Også Norge. Det er nok nå. Svaret fra de etablerte partiene er at vi trenger mer olje.


Vi må se muligheter for forbedring og utvikling. Ikke stikk hodet ned i bakken. Storbritannia og USA klarer utslippskutt. Hvorfor kan ikke vi?


Vi trenger utslippskuttene. Vi trenger å ta initiativet til et bærekraftig samfunn, for de store verdensnasjonene er allerede i gang med sin samfunnsomveltning. Norge bør gå i bresjen for dette. Ikke for å ta æren av å være først. Men for å vise at Norge tar vår fremtid seriøst.

Brøl! La din stemme bli hørt


Dere yngste i samfunnet – 18 til 24, har den laveste valgdeltagelsen. 45 til 79 er aldersgruppen som stemmer mest. Unge må gå til urna for å forme sin fremtid. Din stemme betyr noe. Akkurat din stemme, ja. La den bli hørt. Hørt over hele landet.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.