Stilling
Nostrum
Debitis
Tilsvar
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

- Skolepolitikk for alle - ikke bare eliten!

6.7.2021
No items found.
Skrevet av Mateo Norheim, økonomiansvarlig i Haugaland Rød Ungdom
Dette innlegget er skrevet av
Foto: Innsendt, privat. Brukt med tillatelse.

I svarinnlegget til Hollund får jeg og Rød Ungdom gjennomgå for å «kritisere at Unge Høyre støtter enkeltskolers mulighet til å berømme faglig sterke prestasjoner». Selvsagt mener UH også at vi svartmaler det norske skolesystemet. Mye av det Hollund skriver er jeg så kraftig uenig i at jeg ikke kan la det stå uimotsagt.

Å kunne skilte med gode resultater

Først og fremst vil jeg si at jeg følger godt med på skolesystemet. Det som er klart og tydelig er at skolen reproduserer klasseskiller. Lekser, karakterer og eksamen funker bra for de flinkeste og de som har høyt utdannede foreldre. I Unge Høyres verden er det nesten som at det er alt som betyr noe - å kunne skilte med gode resultater. Mennesker blir omgjort til tall. Derfor er Rød Ungdom for en endring av skolesystemet. For skolen må se mennesker for det de er - ulike mennesker!

Ideologiske skylapper

Skolen skal være er system som visker ut klasseskiller. Det virker det som UH er enige i. Dessverre er det ikke slik idag. At UH påstår noe annet viser hvilken samfunnsforståelse de har. Så lenge resultatene på papiret et bra, så er alt godt nok! Alt er best som det er. Her ser vi hvordan Unge Høyre preges av ideologiske skylapper. Konservatismen er ikke åpen for store og viktige endringer.

Yrkesfag blir automatisk "taperskoler"

Videre skrives Hollund at Rød Ungdom påstår noen skoler er for tapere. Det var absolutt ikke det jeg skrev, og en horribel tolkning. Faktum er at når de elevene med høyest karaktersnitt alle søker og kommer inn på en og samme skole, så får den skolen et godt rykte. Skoler med elever som har lavere karaktersnitt - også ofte yrkesfag - blir da automatisk taperskoler hvor «bare» de med lave karakterer går. Dette finnes det eksempler på der hvor karakterbasert opptak praktiseres. I Haugesundsregionen er dette kjent, uten å nærme meg inn på hvilke skoler det gjelder. Fritt skolevalg, som UH prøver å kalle det, er kun fritt for de med høyest karakterer. I praksis er det et karakterbasert opptak som kun tjener de flinkeste. Slik UH liker det.

Privatskoler

Ellers er UH veldig opptatt av å blande folk fra ulike sosiale lag, skrives det. Da er det snodig at Høyre støtter privatskoler i så stor grad. I Karmøy kommune kan man gå hele skoleløpet i kristne private barnehager og skoler. Hvordan forsvarer Hollund dette? Her er det ingen sammenheng i skolepolitikken deres. Paradoksalt nok påstår Hollund at Rød Ungdoms politikk er «ta sjansen ellers dumt for deg», Dette er også feil. Rød Ungdom ønsker en skole hvor alle får muligheten til å skinne ut ifra egne forutsetninger. Å fjerne karakterer, eller i første omgang kun la de relevante karakterene avgjøre videre opptak er gode forslag Rød Ungdom har for dette. Samtidig ønsker vi å faktisk øke den økonomiske støtten til den offentlige skolen slik at alle får tilpasset opplæring.

Med høyresidens ubekymrede støtte til privatskoler taper den offentlige skolen ressurser. Dette er igjen med å skape skiller, da de private får de beste lærerne og mest ressurser. Elevene som står igjen på offentlig skole, enten pga karakterer eller manglende økomomi, blir glemt.

Berømmelse, men på "fair" måte

Rød Ungdom ønsker en skole som praktiserer frihet og tilpasset opplæring til alle - ikke bare til de rikeste og flinkeste. Avslutningsvis må enkeltskoler berømme prestasjoner så mye de bare vil, men ikke med pengepremier. Berømmelse kan skje på "fair" måter som ikke gir bedre økonomi til de som allerede har god økonomi.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.