Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Knus K-en i KRLE!

1.11.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Oliver Johan Finden, sentralstyremedlem i Humanistisk Ungdom
handler om
Sindre Blicher Larsen

I dette leserinnlegget har jeg gjort noe som skulle ha vært gjort for lenge siden.

Jeg har fjernet K-en.

(red. amn. du finner en versjon av teksten med alle K-ene på plass, lenger nede)

Det er på tide at vi no en gang tar opp urettferdigheten i grunnsolens religionsundervisning.

Selvfølgelig sal vi lære om ristendom. Religionen er en vitig del av vår felles historie, på godt og vondt. ristendommen har sin plass i samfunnsfag og historie, men å vie 50% av et fag som sal bidra til mangfold, toleranse og respet til ett enelt verdenssyn blir for dumt.

KRLE var, og er, et tilbaesritt i religions- og livssynsundervisningen. Fra 2008 til 2015 hadde vi faget RLE, som liestilte alle de største religionene og livssynene. Dette faget var et steg i ritig retning. Jeg fi selv oppleve dette faget, og huser enda den nysgjerrigheten og gleden jeg hadde av å få lære om de forsjellige religionene. Og ie minst få lære om og disutere mitt eget livssyn lie mye som de andres. ontrastene til den nåværende undervisningen er stor.

Den tidligere ristendomstunge versjonen av faget, KRL, ble dømt i den Europeise Menneserettighetsdomstolen for å ie ta tilstreelig hensyn til forsjellige religiøse og filosofise trosretninger. KRLE ble innført for å tilfredsstille KrF da de om i regjering. Nå har vi sjansen til å rette opp denne feilen.

Forslag om ny opplæringslov er nå på høring. Dette er en uni sjanse for eneltmenneser og organisasjoner til å omme med innspill, og for den nye regjeringen til å gjøre det rette.

Ja til liestilt religionsundervisning, Knus K-en i KRLE.

(Teksten med bokstaven K)

Det er på tide at vi nok en gang tar opp urettferdigheten i grunnskolens religionsundervisning.

Selvfølgelig skal vi lære om kristendom. Religionen er en viktig del av vår felles historie, på godt og vondt. Kristendommen har sin plass i samfunnsfag og historie, men å vie 50% av et fag som skal bidra til mangfold, toleranse og respekt til ett enkelt verdenssyn blir for dumt.

KRLE var - og er - et tilbakeskritt i religions- og livssynsundervisningen. Fra 2008 til 2015 hadde vi faget RLE, som likestilte alle de største religionene og livssynene. Dette faget var et steg i riktig retning. Jeg fikk selv oppleve dette faget og husker enda den nysgjerrigheten og gleden jeg hadde av å få lære om de forskjellige religionene. Og ikke minst få lære om og diskutere mitt eget livssyn like mye som de andres. Kontrastene til den nåværende undervisningen er stor.

Den tidligere kristendomstunge versjonen av faget, KRL, ble dømt i den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen for å ikke ta tilstrekkelig hensyn til forskjellige religiøse og filosofiske trosretninger. KRLE ble innført for å tilfredsstille KrF da de kom i regjering. Nå har vi sjansen til å rette opp denne feilen.

Forslag om ny opplæringslov er nå på høring. Dette er en unik sjanse for enkeltmennesker og organisasjoner til å komme med innspill, og for den nye regjeringen til å gjøre det rette.

Ja til likestilt religionsundervisning, Knus K-en i KRLE.

Les også: – Skal vi ha en K i KRLE?

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.