Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Livet består også av ting man ikke liker, Rød Ungdom

14.2.2022
Jeg er selv elev på videregående skole i Frankrike. For mitt kull har ingen eksamener blitt avlyst. Når jeg går ut av videregående til sommeren har jeg hatt syv eksamener, mens mine jevnaldrende i Norge ikke har hatt noen. Vi kommer alle til å møte eksamen som vurderingsform i høyere utdanning, og jeg er veldig glad jeg har mine syv i bagasjen.
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Tiril Ekrem, nestformann Haugaland FpU
handler om
Bakgrunnsfoto: Brage Aronsen. Collage: Jeune.no

Edvin Kerikorian og Axel Pharo fra Rød Ungdom hadde et innlegg på trykk i Jeune 10. februar hvor de ytret sitt ønske om å avlyse eksamen ikke bare i år, men for alltid. Dette får meg til å reagere.


Årets situasjon rundt eksamen har vært preget av hjemmeskole av og på, syke elever og syke lærere. Etter to år med pandemi burde man kunne forvente at man har vendt seg til ustabiliteten og at elevene får det læringsutbytte de skal ha. Allikevel blir årets eksamener avlyst, slik som de to foregående år. Å avlyse eksamen er en tradisjon like sikker som russetiden, skriver Rød Ungdom. Den norske russetiden daterer tilbake til 1905. Dette er koronaavlysning år nummer tre.


Videre skriver Rød Ungdom at eksamen er en dårlig ordning fordi det er en tilfeldig dag i et tilfeldig fag. På Utdanningsdirektoratet sine nettsider finner man eksamensplan med datoer for alle eksamener, både i videregående skole og grunnskole. Alle VGS-elever på studiespesialiserende linje skal opp i eksamen i norsk eller samisk. I henhold til sitt programområde vet man og hvor mange fag man skal ha eksamen i, skriftlig eller muntlig. Gitt at noen fag bare har muntlig eller skriftlig eksamensform kan man faktisk sikte seg ganske greit inn på hva man kommer opp i. Det er ikke så tilfeldig som Rød Ungdom skal ha det til.


Eksamen er rettferdig

Det Rød Ungdom glemmer er at eksamen er elevenes eneste mulighet til en vurdering som ikke er basert på personlig forhold til læreren eller «trynefaktor». At det er karakterene, som ikke er basert på favorisering, som betyr mest i elevenes skoleløp er bare rett og rimelig.

Jeg vil bli vurdert ut i fra hva jeg har skrevet, ikke om læreren liker meg eller ei. De tar også opp den stigende økningen i privatisteksamener og privatundervisning. I stedet for å klage på forskjellen på foreldrenes lommebok når det gjelder å lykkes på skolen, bør vi heller stille oss noen spørsmål. Hvorfor føler disse elevene de trenger privatundervisning? Er det noe som burde vært endret i undervisningsopplegget? Det er ingen som tar privatundervisning bare for gøy. Det ligger en grunn bak.


I motsetning til Rød Ungdom mener jeg at eksamen faktisk er den vurderingsformen som fokuserer mest på jevn læring. De beskriver det som «en intens pugging til denne ene dagen». Øving til en eksamen, som ofte dreier seg om pensum fra et helt år kan ikke gjøres kvelden før. Det blir et alt for stort skippertak. Eksamen handler om jevn jobbing hele året og her må eleven gå i seg selv om sine læringsstrategier. Hvis man begynner å øve til eksamen et par dager før sier det seg selv at det vil gå dårlig. Her har man et ansvar for seg selv.


«Jeg vil bli vurdert ut i fra hva jeg har skrevet, ikke om læreren liker meg eller ei.»

Eksamen er en forberedelse til høyere utdanning

Jeg er selv elev på videregående skole i Frankrike. For mitt kull har ingen eksamener blitt avlyst. Når jeg går ut av videregående til sommeren har jeg hatt syv eksamener, mens mine jevnaldrende i Norge ikke har hatt noen. Vi kommer alle til å møte eksamen som vurderingsform i høyere utdanning, og jeg er veldig glad jeg har mine syv i bagasjen. Alle systemer har godt av en oppdatering i ny og ne, også eksamen, men å fjerne eksamen for alltid er ikke en god løsning for noen.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.