Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

- Avlys muntlig eksamen

21.6.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Mie Simonsen
handler om
Profilbilde: Privat. Hovedbilde: Statsministerens kontor, (CC BY-NC 2.0)

Det er nå bestemt at muntlig eksamen skal gjennomføres for avgangselever ved VG3. Dette er en avgjørelse som har blitt tatt uten å ta hensyn til hvor stor variasjon det har vært på kvaliteten av undervisning. Hele landet har blitt påvirket av korona, men hver kommune har blitt påvirket forskjellig. Det å si at muntlig eksamen er en måte å få en rettferdig vurdering av elever på, blir helt absurd for meg.


Det er viktig for meg å få frem at jeg, personlig, ikke blir påvirket av om vi har muntlig eksamen eller ikke, selv om jeg er avgangselev. Jeg ble syk sommeren 2020 og denne sykdommen gjør slik at jeg ikke har mulighet til søke høyere utdanning eller jobbe de nærmeste årene. Allikevel er dette en viktig sak for meg. Jeg har sett hvordan denne pandemien har påvirket meg og de rundt meg faglig, og det er rett og slett trist.


I 2020 fikk avgangsklassene avlyst alle eksamener med grunnlag i at de gikk glipp av ordinær undervisning i ca. to måneder. Vi som avgangselever i år har gått glipp av om lag to og et halvt semester med ordinær undervisning innen muntlig eksamen skal gjennomføres. Flere av mine medelever lå på femere og seksere i 2.klasse, mange av dem har nå gått ned i karakter, noen av dem helt ned til toere og treere i visse fag. Dette er skoleflinke elever, dette er strukturerte elever som øver flere timer om dagen. Noen ting kan man ikke lære selv, og alle lærer forskjellig. Mange er avhengig av det fysiske oppmøte og den fysiske interaksjonen mellom lærer og elev for å klare å mestre faget. Hvis man kan tenke seg at skoleflinke elever som er vant til å få femere og seksere, nå får toere, treere, og firere, hva skjer da med de skolesvake elevene? De som allerede hang etter før korona, henger enda lengre etter i dag. Dette er ikke riktig!


Koronatiden har vært en svært uforutsigbar tid for oss som elever. Vi har vinglet frem og tilbake mellom hjemmeskole, ordinærskolegang og tilrettelagt skolegang. Vi har ikke fått tilstrekkelig undervisning på grunn av dette. Kvaliteten på nettundervisningen har vært ekstremt variert. Noen lærere følger opp elevene på lik linje som de ville gjort under ordinær undervisning, men disse lærerne er i ekstremt fåtall etter min erfaring. De fleste lærere logger seg på og gir ut oppgaver som vi skal løse selv. Samtidig som undervisningsopplegget konstant er i endring på grunn av at skolene vingler mellom nett og ordinær skole. Dette gjør det vanskelig for lærerne å gi kvalitetsundervisning, etter min erfaring.


Det er en grunn til at skole eksisterer. Det er en grunn til at man har lærere og den grunnen er at de skal lære bort. Vi har i stor grad mistet muligheten til denne retten. Det er forventet at vi skal lære oss selv.


En annen ting som alt for få snakker om er dette med koronasymptomer. Dersom man har det minste tegn på korona skal man holde seg hjemme uten noen som helst form for alternativ undervisning. Noe som betyr at verdifull undervisning går tapt. Dette er selvfølgelig helt riktig og viktig med tanke på smittespredning, men forkjølelse og, nå spesielt, allergi er fortsatt et faktum som påvirker oss, og som da igjen hemmer utdanningen vår.


Vi som avgangselever i 2021 har ikke fått likeverdig og tilstrekkelig undervisning i løpet av denne pandemien. En muntlig eksamen i år vil bare fremheve forskjellene mellom de som har mottatt tilstrekkelig undervisning og de som ikke har gjort det. Fokuset burde være å få oss gjennom pensum, ikke vurdere oss på urettferdig grunnlag.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.