Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Vi mener det ikke er riktig å avlyse eksamen her og nå, men...

13.1.2022
Det aller viktigste vi kan gjøre nå, er å ikke nøle med å ta denne debatten, og at vi tar en beslutning så fort vi er sikre på hva som er riktig. Da sikrer vi forutsigbarhet og kontinuitet i opplæringen.
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Henrik van der Hoeven, Eivind Lervik Tornli og Hannah Owe Hope, AUF i Rogaland
handler om
Foto: Privat.

Nylig gikk alle videregående skoler i landet over på rødt nivå. Det betyr en undervisningshverdag med mer digital undervisning, mindre læringsutbytte og større forskjeller fra skole til skole. Gitt alt dette, vil det være naturlig at vi nå løfter diskusjonen om eksamen 2022 er gjennomførbart.


Det er store individuelle forskjeller på hvordan skolene gjør det. Eksempelvis er det store forskjeller bare på forfatterens tre skoler: på St. Olav vgs i Stavanger praktiseres det en alternerende modell med annenhver dag på skolen og hjemme , på Bryne vgs har elevene helt digital undervisning men møter opp på skolen til vurderinger, mens det på Skeisvang vgs i Haugesund er alternerende med hver tredje dag på skolen.


Dette er et godt eksempel på at tilbudet vi elever får, er enormt forskjellig fra hver skole, og dermed er også vårt læringsutbytte veldig ulikt. Å avholde en sentralt gitt eksamen, når alle skoler har praktisert rødt nivå ulikt, vil ikke bare være urettferdig, men det vil også gi store utslag for fremtiden til oss elever. Tiden man faktisk er på skolen vil da brukes på å forberede oss til en eksamen som ikke gjenspeiler det vi har jobbet med dette året, istedenfor å bruke tiden på skolen til det vi faktisk er der for: læring.


I fjor tok det lang tid før Guri Melby avlyste skriftlige eksamener, og muntlige eksamener ble ikke avlyst før bare noen uker før de skulle avholdes. Dette skapte en uforutsigbar skolehverdag for både elever og lærere, og det vil være til det beste for alle om denne uforutsigbarheten ikke er til stede i år, men at man heller skaper en kontinuitet i opplæringen.


I skrivende stund har underskriftskampanjen “Avlys eksamen 2022” i overkant av 32 000 underskrifter. Hovedargumentet bak denne underskriftskampanjen er hvordan elevene som nå går på videregående skole, ikke har hatt noen hele år med “normal” undervisning, og at forskjellene mellom skolene dermed er for store til å gjennomføre eksamenen i år. 32 000 underskrifter viser at det er en betydelig andel i samfunnet som støtter dette.


Derimot ser vi at eksamen også kan ha en positiv effekt, både for å sikre elevene en anonym vurdering, samtidig som det er en god trening til videre studier hvor eksamen vil være hovedvurderingen. Derfor mener vi det ikke er riktig å avlyse eksamen her og nå, men at man heller bør løfte debatten om hvor rettferdig årets eksamen vil være.


Det aller viktigste vi kan gjøre nå, er å ikke nøle med å ta denne debatten, og at vi tar en beslutning så fort vi er sikre på hva som er riktig. Da sikrer vi forutsigbarhet og kontinuitet i opplæringen.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.