Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Det er ikke venstresidens politikere som vet hva som er best for en 16-åring

12.9.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Josefine Habberstad, styremedlem i Bærum Unge Høyre
handler om
Foto: Privat.

Tilbake til tvangsvalg?

Er det 16-åringene selv, eller er det politikere på venstresiden, som vet best hvor 16-åringene vil gå på skole?


Regjeringen vedtok i vår at fritt skolevalg skal gjelde i hele landet fra neste skoleår. I dag er det fylkene som bestemmer om elevene selv skal kunne velge hvilken videregående skole de vil begynne på, eller om valget skal styres av myndighetene.


Dersom vi får regjeringsskifte etter 13. September, vil dette snu. Det betyr at det såkalte "nærskoleprinsippet" vil gjelde i flere fylker.


Hva er nærskoleprinsippet? Jo, det er at 10. klassinger som skal begynne på videregående er prioritert på den skolen som ligger nærmest.

Det er også at de er prioritert ned på andre skoler.

Ikke minst betyr det at det er politikere, og ikke ungdommen selv, som bestemmer hva som er best for ungdommen.

De to prinsippene har to ting til felles:

·   For det første vil ungdom med aller best karakterer ha størst valgfrihet i begge systemer. En ungdom med gode karakterer vil i begge systemer kunne velge skolen nær seg eller langt bort, avhengig av ønske.

·  For det andre vil begge systemene ha mindre betydning for ungdom som velger yrkesfag, og ungdom i mindre sentrale strøk. For disse er det ofte kun én eller to skoler å velge i, så valg av fag er viktigere.

Da jeg søkte meg inn til videregående var karakterene mine lave, men jeg visste at jeg ville gå yrkesfag. Om jeg skulle ha søkt i dag er jeg ikke sikker på om jeg hadde kommet inn på yrkesfag og den linjen jeg helst ville.


Det er ikke politikere som vet hva som er best for en 16-åring

Den røde siden av norsk politikk, som støtter prinsippet, vil si at dette gir 16-åringene trygghet for at de får gå på en skole i sitt nærmiljø.

Vi som ikke støtter nærskoleprinsippet sier at det tvinger 16-åringer til å bli i nærområdet, selv om de ønsker miljøskifte, og kan hatt det vanskelig på ungdomsskolen.

Det er ikke politikere som vet hva som er best for en 16-åring. Det vet 16-åringen selv. Selvsagt finnes det mange eksempler på 16-åringer som vil gå på sin nærskole. Akkurat like selvsagt som det finnes eksempler på 16-åringer som ikke for alt i verden vil det. Med nærskoleprinsippet vil en 16-åring som drømmer om å komme vekk måtte jobbe svært hardt og få svært gode karakterer for å få det til, for denne eleven må jobbe mot systemet.


Fritt skolevalg

Med fritt skolevalg vil de eneste grensene være antall plasser på skolene. Ikke politikerbestemte, kunstige grenser i tillegg.

Vi i Høyre vil beholde 16-åringenes frihet til å velge.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.