Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Tilsvar
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Nei FrP, vi trenger faktisk ikke flere privatskoler

4.9.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Oscar Alexander Undahl, nestleder AUF-studenter i Trondheim
handler om
Foto: AUF i Trøndelag

Den norske fellesskolen har vært bærebjelken i utviklingen av det norske samfunnet

Arbeiderpartiet ønsker et samfunn hvor alle har like muligheter. Mennesker er ulike, men vi har alle samme verdi, og skal ha like muligheter til å lykkes og delta i samfunnet. Vi ønsker et samfunn hvor de økonomiske og sosiale forskjellene er minst mulig, og hvor makt og muligheter skal fordeles rettferdig. Ingen skal falle utenfor eller bli hengende etter, og det er samfunnet i sin helhet som har i oppgave å sikre nettopp dette.


Den norske fellesskolen har vært bærebjelken i utviklingen av det norske samfunnet. Den fungerer samfunnsintegrerende nettopp fordi fellesskolen er åpen for alle, solidarisk, felles og gratis. Den gjør det mulig for eleven å inntre i vårt ønskede samfunn. Skolen kan også brukes til å fremme utviklingen av det samfunnet vi ønsker oss. Hvilke signaler sender vi ut når vi ber om enda flere privatskoler?


Ikke alle familier har økonomien til å sende barna sine til privat sektor

Det Fremskrittspartiet og FpU velger å ignorere er at privatskoler ikke betyr mer valgfrihet. Å øke antallet privatskoler når vi allerede har et skolesystem med ekstrem lærermangel, vil kun trekke flere gode lærere ut av fellesskolen og inn i det private. Dette gir ikke mer valgfrihet. Ikke alle familier har økonomien til å sende barna sine til privat sektor. En videre liberalisering av loven om privatskoler legger ikke til rett for at alle barn og unge skal få utvikle sine styrker. Kun de allerede sterke samfunnsgruppene vil komme godt ut av en slik løsning, mens de svakeste blant oss vil komme svekket ut av det hele.


Barns muligheter til å utvikle egne styrker gjennom skolen oppnås ikke ved å sette forstørrelsesglass på sosiale og økonomiske ulikheter. Den rette veien å gå er ved å styrke fellesskolen slik at vi kan gi et likeverdig tilbud til alle elver i det norske skolen. Dette gjør vi ved å sikre at de av oss med forskjellige behov får den oppfølgingen de trenger gjennom det offentlige, øke lærertettheten, og være åpne for ny pedagogikk i det offentlige.


De ønsker et samfunn med større forskjeller hvor kun de sterkeste av oss har muligheten til å lykkes

Arbeiderpartiet verdsetter ulikheten. Det er en stor forskjell på et samfunn hvor alle er like, og et samfunn basert på likhet. Det FrP ønsker er ingen av delene. De ønsker et samfunn med større forskjeller hvor kun de sterkeste av oss har muligheten til å lykkes. Deres syn på privatskoler gjør ingenting annet enn å understreke dette.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.