Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

- Å avlyse eksamen er veldig uheldig gjort av regjeringen

21.6.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Karine Skoglund, student
handler om
Portrettbilde: Privat. Hovedbilde: Flickr, flic.kr/p/biWrdv - Public Domain, CC (Pete)

Det at regjeringen nå har valgt å gi etter presset fra dagens ungdom om å avlyse årets eksamener er veldig uheldig, nettopp fordi det går utover så utrolig mange fler enn det man ser på overflaten. Denne beslutningen vil komme til å slå urettferdig ut.Da regjeringen valgte å avlyse eksamen ved vårsemesteret i 2020 gikk avgangselevene ut med det høyeste karaktersnittet noen sinne. Om du nå snart skal søke høyere utdanning til høsten med ordinærvitnemål eller andregangsvitnemål med eksamen til grunn, vil du havne lenger bak i køen og risikere å ikke komme inn på drømmestudiet fordi 2021 kullet slipper eksamen.Noen av motargumentene grunner i at elevene har fått ulik undervisning på bakgrunn av nettskole og pandemien i seg selv, men i sin helhet er ikke dette et holdbart eller godt nok argument. Elevene har ikke fått optimal undervisning, men de har fått god undervisning satt opp mot forholdene. Om elevene har fulgt med i timene så skal de ha fått med seg det aller viktigste og det de bør.I tillegg er eksamen en del av likestillingskampen, for det er faktisk slik at gutter i skolen blir diskriminert mot. Jenter får bedre karakterer når det ikke er anonyme besvarelser, eksamen er anonym og er med på å utjevne denne diskrimineringen.


Et annet argument for å fortsatt ha eksamen, i alle fall for 10. trinn er at dette er en fantastisk mulighet til å øve på nettopp dette.  Eksamen i 10. klasse er ikke like avgjørende med tanke på videre studier, selvfølgelig vil det ha noe å si for inntak på videregående, men eksamen i seg selv bør ikke være avgjørende for om man kommer inn eller ikke. Derimot er dette en formell setting elevene trenger øvelse i, tentamen fungerer forberedende på dette, men er allikevel noe helt annet.Videregåendeelver er ikke de eneste som har sittet med hjemmeskole/hjemmekontor de siste månedene, tvert imot. Selv om undervisningen ikke har vært optimal går verden videre, og dagens ungdom kan ikke få særskilt behandling. Det har vært et tøft år for oss alle og vi har alle måttet tilpasse oss og gjøre det beste ut av situasjonen.Eksamen er ikke så dramatisk som man skal ha det til, om ikke annet så kan det være en form for motivasjon. Nå som eksamen blir avlyst vil det bidra med stor urettferdighet i opptaket ved høyere utdanning. Regjeringen hadde gjort lurt i å ta en ny vurdering av det å skulle avlyse eksamen og heller se på alternativer for vurdering.


Selv om skribenten er en del av Jeune Norge, uttrykker hun sine personlige meninger. Uttrykkene i denne teksten representerer ikke standpunktene til Jeune Norge på noe vis.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.