Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Avlys eksamen… for alltid.

10.2.2022
At eksamen har blitt avlyst er fantastisk! I to år har alle elever i Norge sluppet å bruke en dårlig og gammeldags vurderingsform. Problemet ligger i at avlysninga ikke er permanent. Den løser ikke problemet for kulla som skal ha eksamen etter pandemien er over.
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Edvin Kerikorian og Axel Pharo, Rød Ungdom
handler om
Foto: Paula Lorentzen og Privat

De to siste åra har eksamen blitt avlyst. Begge ganger på samme måte. I 2020 og 2021 krevde først elevene at eksamen skulle bli avlyst. Regjeringa nekta til de ble pressa av UDIR og diverse institusjoner og partier. Til slutt snudde de og avlyste eksamen. Det har blitt en tradisjon så sikker som russetida - og vi håper det skjer i år også.

At eksamen har blitt avlyst er fantastisk! I to år har alle elever i Norge sluppet å bruke en dårlig og gammeldags vurderingsform. Problemet ligger i at avlysninga ikke er permanent. Den løser ikke problemet for kulla som skal ha eksamen etter pandemien er over.

Eksamen er en dårlig ordning. I dag blir elevers framtid bestemt av én tilfeldig dag med et tilfeldig fag, uten relevanse til faktiske ferdigheter eller kunnskap. Eksamen skal være en helhetsvurdering, men hvordan kan én dag vurdere din innsats gjennom et helt år?

Eksamen er også problematisk fra et klasseperspektiv. Den fører også til mer ulikhet. Elever som har foreldre med høy utdanning og mer fritid, gjør det bedre på eksamen. Det har også vært en stadig økning av privatisteksamen og privatundervisning, som gir store fordeler til de som har råd til å ta opp fag, og til å få undervisning. Om vi skal ha et rettferdig inntakssystem må vi basere oss på en offentlig ordning som ikke gjør elever avhengig av foreldres lommebok.

Dagens skole er en «lese og pugge»-skole. Dette skaper stort psykisk press for ungdom og gjør det vanskeligere å lære. Eksamen er et perfekt eksempel på dette. Istedenfor å fokusere på jevn læring og helhetlige vurderinger, fokuserer man på én dags vurdering og intens pugging til denne ene dagen.

«Eksamen er en dårlig ordning. I dag blir elevers framtid bestemt av én tilfeldig dag med et tilfeldig fag, uten relevanse til faktiske ferdigheter eller kunnskap. Eksamen skal være en helhetsvurdering, men hvordan kan én dag vurdere din innsats gjennom et helt år?»

Å fortsette med eksamen nå gir også dårligere sjanser til kull etter pandemien. Elever som ikke har gjennomført eksamen har generelt et høyere karaktersnitt. Hvis eksamen blir avlyst i år vil det da være tre kull som ikke har hatt eksamen, og har et unormalt høyt snitt. Dette vil da sette kull etter pandemien i en posisjon, hvor de må konkurrere med snitt som er uoppnåelige i en verden etter pandemien.

Vi kan ikke fortsette å la en dag bestemme over framtida til elever. Vi kan ikke vurdere elevens dagsform. Vi må ha en ny vurderingsform. Rød Ungdom skal i mars aksjonere over hele landet mot eksamen, med mål om å fjerne eksamen for godt. Er dette et mål du kan stille deg bak, da kan du bli med oss å kjempe mot eksamen, og for en mer rettferdig skole.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.