Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Ingen skam å snu, Tonje Brenna!

11.2.2022
I dag informerte kunnskapsminister Tonje Brenna om at alle ordinære eksamener avlyses til våren, og begrunner det med at dette er den mest rettferdige løsningen for elevene. Konsekvensene av å avlyse eksamen er at elever i hele landet mister den ene rettferdige karakteren på vitnemålet sitt. Å avlyse alle eksamener er den mest ytterliggående løsningen, men det må da finnes andre tilpasninger man kan gjøre?
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Kornelius Vold, 2. nestleder i Rogaland Unge Høyre
handler om
Foto: Privat og Erlend C. L. Birkeland

Personlig gikk jeg gjennom videregående opplæring uten noen form for eksamen. Jeg var uheldig og ble ikke tatt opp til eksamen i første videregående, mens eksamener i både andre og tredje klasse ble avlyst på grunn av pandemien. Dette førte til at da jeg startet på universitetet, så hadde jeg dessverre ikke et bra utgangspunkt i forkant av min første eksamensperiode. Jeg satt på høyere utdanning uten å ha hatt eksamen siden ungdomsskolen, og en slik følelse unner jeg ingen andre elever i det norske skolesystemet. Likevel vil alle avgangselever dette året oppleve akkurat samme problem.

Eksamen er en viktig del av den norske skolen. Den gir elevene mulighet til å vise alt de har lært i løpet av skoleåret uten at tidligere resultater påvirker karakteren. I tillegg er eksamenskarakteren den mest rettferdige vurderingen i løpet av skoleåret, siden alle prøver er identiske og rettes anonymt. Man bommer på poenget dersom hovedargumentet for å avlyse eksamen er at hjemmeskole har vært for inngripende i det faglige utbyttet til kullet. Dersom det er så store forskjeller og så store faglig hull i utdanningsløpet er det veldig alvorlig at norsk skole sender ut et kull som de mener ikke kan det de skal til høyere utdanning eller ut i lære.

Ingen politikere har løftet alternative løsninger for å bøte på dette. Likevel finnes det flere alternative tiltak som å sette inn ekstra lærere og undervisningstimer slik elevene lærer det de skal. Skal man være klar til å studere, er det viktig at man har hatt minst 1 eksamen i løpet av videregående studier. Da mener jeg at det er viktig å gjøre det som skal til for å gjennomføre eksamen, før man velger å strekke seg til den mest ytterliggående løsningen som er å avlyse eksamen.

Karaktersnittet har ved de siste kullene gått opp og ført til kunstige karaktersnitt som nå blir forskjøvet til neste kull. Å avlyse eksamen er ikke i seg selv problematisk, men det er konsekvensene for fremtidige kull som må konkurrere mot kunstig høye karakterer som er det store problemet.

Nok en gang viser regjeringen at de tar store beslutninger uten å se på alternative løsninger. Høyere utdanning klarer fint å gjennomføre eksamener, og da er det også fullt mulig å tilpasse ordinære eksamener på videregående og i grunnskolen. Det er enda lang tid til eksamensperioden for videregående opplæring, og jeg oppfordrer derfor kunnskapsministeren til å revurdere sin beslutning.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.