Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Tilsvar
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

- Unge Høyre + Klasseskille = Sant.

1.7.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Skrevet av Mateo Norheim, økonomiansvarlig i Haugalandet Rød Ungdom
handler om
Foto: Innsendt, Rød Ungdom Rogaland.

Etter det kom frem at skoler i Oslo belønner sine beste elever med pengepremier så er det på tide med en ny diskusjon om skolesystemet i Norge. Heldigvis har det kommet reaksjoner på at elever belønnes med penger. Det skulle bare mangle. For noen er en 3’er i matte en god prestasjon - men det hadde aldri i verden noen skoler belønnet med penger!

Unge Høyre

Unge Høyre har vært ute å støttet denne tradisjonen som tydeligvis har eksistert i Oslo over flere år. Det er dessverre ikke overraskende at Unge Høyre støtter denne praksisen. AUF har også vært ute, men med et mer kritisk blikk. I den debatten som har vært mener jeg det mangler et ekstremt viktig perspektiv. Ja, praksisen er urettferdig og skaper mer press på elevene. Der er jeg enig med AUF, men jeg savner et større klasseperspektiv fra AUF. Et perspektiv som tar for seg hele skolesystemet.

Vinnerskoler og taperskoler

I dag har vi et skolesystem som allerede belønner de heldigste i samfunnet. Ikke i form av penger, men i form av en enklere vei til toppen. Både lekser og karakterer er med på å reprodusere klasseskillene i samfunnet. Elever med lavere utdannede foreldre eller dårlige kår generelt får mindre hjelp til lekser og øving til prøver. Dette passer Unge Høyres idealskole med testing og prøving. De flinkeste gjør det best og det er viktigst å framsnakke disse eksemplariske elevene. De elevene som ikke får de beste karakterene blir så utkonkurrert for hvilke skoler de kan gå på videre. Det dannes vinnerskoler og taperskoler. Ikke bare for elevene, men også får lærerne. Dette er problemer som Unge Høyre ikke anerkjenner. Slik ser vi at elever med godt utdannede foreldre blir værende i toppen, mens elever fra mindre gode kår har en større sjans for å bli værende i den båsen. Klasseskillene reproduseres og eliten får beholde sin plass på toppen.

Svett gymsal og klasseskiller

Dette mener Rød Ungdom vi må gjøre noe med! Vi trenger et mer rettferdig skolesystem som gir alle like muligheter uansett bakgrunn. Der fokuset er på læring, trivsel og mestring - ikke pugging og testing. Rød Ungdom kjemper for leksefri skole, men også for å fjerne både karakterer og eksamen! Hva skal avgjøre deres fremtid da, spør du kanskje? Vi ønsker en mappevurdering som går over hele året. Der elevers innsats over hele året gjelder, ikke bare de 45 minuttene under prøven eller de seks timene i en svett gymsal på slutten av året. Dette vil gi et bedre og helhetlig bilde av elevens kunnskap og innsats. Kan vi samtidig øke antall lærere i klassene og minske antallet elever i klassene vil elevene få bedre og tettere oppfølgning. Dette vil jevne ut klasseskillene og gi alle like muligheter.

A4-bås?

Unge Høyre sier ofte at å gi like muligheter er å sette alle i en A4-bås. Det er det så absolutt ikke. Å gi alle like muligheter gir den individuelle mulighet til å skinne, til å utfolde seg og friheten til å teste og feile. Med en slik ordning gir vi alle elever muligheter til å jobbe etter evne og få etter behov. Det er starten på et Norge uten klasseskiller!

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.