Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Nå kan tiden være inne for å revurdere eksamensordningen

31.1.2022
Det hagler med opprop, krav og kronikker om avlysning av årets eksamen, allerede et halvt år før eksamenen skal avholdes. Koronapandemien har i seg selv gjort det vanskelig å rettferdiggjøre en vanlig gjennomføring av eksamen, men den har også for alvor avslørt vurderingsformens svakheter. Det er nok riktig å avlyse årets eksamen, men konsekvensene er uforutsigbare og problemet med eksamen stopper ikke der. Nå kan tiden være inne for å revurdere eksamensordningen.
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Kasper Syvertsen, skoleringsansvarlig for AUF i Oslo
handler om
Foto: Quang Nguyen

En eksamensform med utfordringer

Det har vært bred enighet det siste tiåret om at skolen skal handle mindre om pugging og testing, og mer om livsmestring, kunnskapsinnhenting og tverrfaglighet. Vi har revidert læreplaner og kompetansemål, samtidig som vi har lagt opp til pensum som samspiller med fagene rundt seg. Det er kun én ting vi ikke har gjort noe med, nemlig eksamensordningen. Vi har lagt opp til en skole som vektlegger forståelse, men vi har beholdt en sluttvurdering som handler om hukommelse.

For det er et paradoks, at man kan ha 189 gode skoledager, men en dårlig dag på eksamen og dermed få bulka fremtidsutsiktene skikkelig. Og med koronapandemien har flere svakheter blitt enda tydeligere. En eksamensmodell der én dag er avgjørende er en åpenbar utfordring når man når som helst kan havne i karantene eller isolasjon, og summen av alle kreftene som må settes i sving for å avholde en fem-timers skoleeksamen utgjør en betydelig smitterisiko. Vi har jo blitt ganske godt kjent med argumentene mot dagens eksamensform.

Det viktigste argumentet mot å avholde eksamen i år er allikevel den mangelfulle undervisningen som avgangskullet har hatt de siste to årene (ikke til forkleinelse for landets fantastiske lærere som har gjort sitt aller beste – og mer).

Er det et år man bør avlyse eksamen, så er det nok i år. Selv om de neste månedene skulle bli tilnærmet normale, så er eksamen fortsatt en vurdering av hele skoleløpet så langt. Da er det rart å tvinge det kullet som har hatt minst fysisk undervisning gjennom en standardisert eksamen de har mye dårligere forutsetninger for å gjøre det bra på.

En avlysning kommer ikke uten konsekvenser

Konsekvensene av å avlyse eksamen er allikevel noe man bør ta på alvor. Årets avgangskull har hatt heldigital skole de siste to årene, uten å risikere eksamener. Men vi som har studert de siste to årene har også hatt en digital studiehverdag, uten at eksamenene har forsvunnet av den grunn.

Vi kan komme til å sende et helt kull til universiteter og høyskoler uten en eneste eksamen på videregående-nivå under beltet. Det kommer til å kreve mye av studiestedene, men det kommer til å kreve aller mest av elevene selv, og det er det viktig at de gjøres bevisste på.

«For det er et paradoks, at man kan ha 189 gode skoledager, men en dårlig dag på eksamen, og dermed få bulka fremtidsutsiktene skikkelig.»

Så ja, eksamen bør nok avlyses, men det må også komme med en forståelse om at ordningen med eksamen som sluttvurdering gjør det, verken på høyere utdanning eller i videregående. Og det er ingen grunn til å tro at neste års avgangselever vil kreve eksamen avlyst på bakgrunn av at de også har hatt en utfordrende undervisningssituasjon. Så kanskje regjeringen og kunnskapsministeren bør møte denne utfordringen med et nytt syn på hvordan vi gir norske elever den avsluttende vurderingen sin?

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.