Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Tonje Brenna, vis at du er mer beslutningskraftig enn din forgjenger Guri Melby!

17.11.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Sigurd Brodshaug Østrem, Sosialistisk ungdom
handler om
Foto: Privat

Både for elevene på videregående i 2020 og 2021 ble alle eksamenene avlyst, også for avgangselevene. Dette ble begrunnet både av smittevernhensyn, men også det faktum at undervisningen hadde vært så varierende over hele landet. Dette gjorde at risikoen for at det å avholde eksamen ville slå urettferdig ut, rett og slett ble for stor.


Faktum er imidlertid at dersom eksamen avholdes som normalt for avgangselevene i år, vil dette i aller høyeste grad slå urettferdig ut.


Store deler av pensum i blant annet fagene norsk og historie har blitt gjennomgått digitalt, og under en eventuell eksamen i disse fagene vil elevene bli utspurt i dette pensumet. Veldig mange elever vil dermed ikke ha de samme forutsetningene til å prestere godt under eksamen. Dette var kjernen i begrunnelsen for at eksamen ble avlyst de siste to årene, og bør være grunn nok til å også avlyse den i år.


Det å avholde eksamen i fag som ikke har blitt undervist under hjemmeskoleperioden, er helt greit. Slike fag er blant annet religion og diverse valgfag. Men å vurdere elever likt med bakgrunn i ulik digital undervisning vil være grunnleggende urettferdig.


Nå er det kun opp til den nye kunnskapsministeren Tonje Brenna å vise at hun er mer beslutningskraftig enn hennes forgjenger Guri Melby var!

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.