Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Tilsvar
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Vi drukner i olje og Høyre holder kanna

9.12.2021
Første desember skrev Felicia Fransson og Sara Bough-Jensen i Unge Høyre et innlegg i Jeune. I innlegget deres sier de at vi burde beholde norsk oljeindustri, fordi Norges utslipp er ganske ubetydelige globalt - og at det å stenge norske oljekraner i dag ikke vil gjøre noe annet enn å hindre norsk utvikling. Dette kunne jeg ikke vært mer uenig i, og i dette innlegget skal jeg argumentere for hvorfor.
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Axel Pharo, leder i Rød Ungdom Østfold, og medlem av klima og miljøpolitisk utvalg i Rød Ungdom
handler om
Foto: Paula Lorentzen

Avvikling er utvikling

I Unge Høyres innlegg skrives det: «Vi i Høyre vil ikke avvikle oljenæringen, men endre den. Vi vil bruke kompetansen og kunnskapen fra næringen for å utvikle teknologi og innovasjoner som redusere utslippene og skaper grønne arbeidsplasser.»

Dette høres jo fint ut, «å ikke avvikle oljeindustrien», men å bruke kunnskapen fra oljeindustrien til å skape et grønt skifte. Problemet er at det ikke har noe hold i virkeligheten. Ifølge Parisavtalen, skal verden være karbonnøytral innen 2050. I Norge legger vi opp til oljedrift til 2080, og deler fortsatt ut letelisenser. Hvis vi skal ha nubbesjans i å nå klimamålene, er vi nødt til å kutte der det monner, i olja.

Det å la oljeindustrien fortsette som den gjør i dag er heller ikke noe som fremmer et grønt skifte. Vi sender mange av våre beste hjerner til å jobbe i en døende industri, og gir skatteletter og krisepakker til oljegiganter.

Dersom vi faktisk vil gjøre det grønne skiftet til mer enn tomme ord må vi starte en massiv utbygging av arbeidsplasser som ikke er avhengig av olja. Dette sier Unge Høyre at de vil, men vi så svært lite til det i deres åtte år i regjering.

Internasjonalt samarbeid

På slutten av innlegget skrives det: «Det er på tide at venstresiden slutter å trekke seg fra internasjonale samarbeid og begynner å tenke på globale utslipp, ikke bare nasjonale.»

Dette er en latterlig påstand å komme med, når faktum i saka er at Høyre aktivt motarbeider internasjonalt samarbeid som kan hjelpe oss å nå klimamåla. Det viktigste internasjonale samarbeidet vi har for å nå klimamåla er Parisavtalen. Høyreregjeringa kuttet ikke i nærheten av utslippene avtalen krever. Det er sant at mange land ikke holder avtalen, men Norge er en versting. Sverige og Danmark har eksempelvis kutta mye mer utslipp enn Norge. Det er på tide at høyresida begynner å følge internasjonale avtaler, ved å kutte nasjonale utslipp.

Hvordan skal vi slutte med olje?

Det Unge Høyre ikke forstår er at vi kommer til å måtte slutte med olja om vi vil det eller ikke. Etterspørselen vil etter hvert gå ned, og såpass lenge som vi planlegger å produsere olje risikerer vi å sitte igjen med ulønnsomme investeringer. Vi kan velge om vi vil ha en planlagt avviklingen av olja, mens vi fortsatt kan tjene penger på den, eller få en mange ganger sterkere versjon av oljekrisa fra 2014. Om vi ikke bygger opp grønn industri nå, og bygger ned olja, vil vi ende opp med massiv arbeidsledighet når oljemarkedet krasjer. Perspektivmeldingen sier at vi vil miste 90 000 arbeidsplasser innen 2030 hvis oljeprisen faller til 30 dollar per fat.

Høyrepolitikken

I sum er klimapolitikken som frontes klassisk høyrepolitikk, der man ignorer arbeideres vilkår, og miljøet, for å prioritere kortsiktig profitt. Dette er ideer som Høyre er skapt rundt, og de kan ikke gå imot dem, fordi det ville bety å gå imot interessene til kapitalistklassen som finansierer partiet. De er kjøpt og betalt av oljelobbyen. Derfor har Høyre null troverdighet når det kommer til klima, og at de får makt er en fare mot fremtida til dagens ungdom.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.