Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

- Det er på tide med en endring

23.6.2021
Dette innlegget er skrevet av
handler om
Rus
Foto: Privat.

Hvert år omkommer rundt 90 mennesker i trafikken. I 2019 omkom det 33 personer i arbeidsulykker. Hva om jeg så forteller deg at det er over 260 som dør av overdose hvert år. Det tallet er altfor høyt, og det er på tide å innse at dagens ruspolitikk er feilslått.


I dag straffer vi mennesker som heller skulle fått hjelp. Ved å vedta rusreformen anerkjenner vi at rusavhengighet er en sykdom, og en utfordring som hører hjemme i helsevesenet, ikke rettssystemet. Det er den riktige veien å gå.


Rusreformen handler om hvordan vi skal møte noen av våre mest sårbare medmennesker. Det handler om hvordan vi skal møte hun som havnet i feil vennegjeng og fikk livet litt snudd på hodet, og det handler om hvordan vi skal møte han som ruser seg fordi han sliter psykisk. Det handler om hvordan vi skal forhindre at flere støtes ut i utenforskap gjennom sin rusavhengighet, og om hvordan vi skal gi håp til de som ikke har mer igjen å tape. Og svaret, er enkelt. Vi må hjelpe, ikke straffe.

For å straffe de med rusproblemer er nemlig dobbelt urettferdig. Det er gjerne dem som ikke bør ruse seg som velger å gjøre det. Det kan være unge utsatt for overgrep, glemte barn og de som faller utenfor samfunnet er overrepresentert på russtatistikken. Å straffe dem blir derfor dobbelt urettferdig.


Rusreformen er ikke sikret ennå, og det er skremmende. For partiene til Sylvi Listhaug, Trygve Slagsvold Vedum, og Jonas Gahr Støre mener at samfunnet heller må ty til straff av den mest sårbare gruppen vi har i samfunnet. De tre partiene ønsker å skape et skille mellom «tunge» rusavhengige, og resten. Dette skillet er farlig. Og ikke bare er det farlig, det er også ufattelig skuffende mot de rusavhenige som endelig kunne fått rett til hjelpen de fortjener. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og FrP har drept en reform som skulle redde liv.


Hvert år dør 260 mennesker av overdosedødsfall. 260 mennesker. De har alle et navn. De har alle en familie. De hadde alle kanskje en jobb. La oss slutte å se på de som statistikk - men som menneskeliv vi har mistet til en feilslått ruspolitikk, vi har hatt i alt for lang tid. Det er på tide med endring. Og den endringen heter rusreformen.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.