Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Tilsvar
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

- Du kritiserer feil person, Rikke. Rydd opp i egne rekker!

8.7.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Ole Thomas Lunde, arbeidsutvalgsmedlem i Vestfold og Telemark Unge Høyre
handler om
Rus
Foto: Lars Tynning. Brukt med fotografens tillatelse

Denne trioen satte en brutal stopper for rusreformen

324 mennesker døde i 2020 av en overdose. Det er rekordmange. 324 mennesker mindre er vi i Norge i dag fordi vi fører en politikk som hører til dagene før farge-tv. Ruspolitikken er feilslått. Og vi må gjøre noe med det. Det ønsket vi i Unge Høyre, og med det forslaget regjeringen la frem for en skikkelig rusreform skulle vi endelig endre kurs. Men trioen Støre, Vedum og Listhaug satte en brutal stopper for dette.

Kritikken mot Bent Høie er uhørt


Nedstengingen førte til en vanskelig situasjon for rusavhengige. Som mange andre grupper i landet måtte helsetilbud stenge ned, og oppfølgingen ble vanskeligere. Dette var en risiko vi alle var klar over, men for å stoppe spredningen av Covid-19 var dette nødvendig. Jeg deler ditt engasjement for rusavhengige Rikke, men kritikken mot Helseminister Bent Høie er uhørt.

Hjelp fremfor straff


Det var nemlig slik at det var Bent Høie som ble historisk ved å legge frem den viktigste sosialpolitiske-reformen i vår tid. Nemlig Rusreformen. Reformen som skulle dra norsk ruspolitikk en en ny, nødvendig retning. Vi så frem med optimisme, og gledet seg over regjeringens forslag til reform. Endelig skulle vi vekk med stigma og straff, og over til hjelp og forståelse. Med denne reformen skulle vi få ned overdosedødsfallene, fordi det skulle ikke lenger være skummelt å be om hjelp.
Bent Høie har siden han trådte til som helseminister utrykt sin bekymring om økende overdosedødsfall. Og da han og Høyre endret kurs, var det en glede for mange av oss som meldte oss inn i politikken nettopp på grunn av ruspolitikk.

Hjelpe rusavhengige og få ned overdosedødsfallene

Regjeringens forslag til rusreform ville endret norsk ruspolitikk i en mer positiv retning enn i dag. Reformen var ikke perfekt, men den la grunnlaget for hvordan vi kan utvikle en politikk som fokuserer på å hjelpe rusavhengige og få ned overdosedødsfallene. Dessverre gikk det ikke slik mange av oss ønsket.


Fremskrittspartiet uten Fremskritt

Fordi det var nemlig det partiet du i bunn og grunn representerer Rikke, nemlig Fremskrittspartiet, som var med på å punktere denne reformen. De gikk sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet og stemte ned en reform som ville vært starten på løsningen for de problemene du setter søkelys på. Så før du kritiserer Bent Høie, min partifelle og vår Helseminister, rydd opp i egne rekker og ta et oppgjør med den bakvendte politikken ditt parti vil videreføre.  

Når det er gjort, ja da kan vi begynne å snakke om fremskritt i ruspolitikken. Fordi det blir ingen merkbar endring i ruspolitikken, uten rusreformen. Heldigvis for meg, går jeg ut i en valgkamp der jeg stolt kan si at Høyre er garantisten for en rusreform, selv de tre andre store partiene vil stå imot.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.