Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

- Rusreformen er død. Slik kan vi vekke den til live

21.6.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Mikkel Ihle Tande, leder i Tryggere Ungdom
handler om
Rus
Foto: Tryggere Ungdom

Det var mange som ble skuffet over at Arbeiderpartiet sa nei til regjeringens rusreform på sitt landsmøte i helgen. Spesielt ungdom har vært store tilhengere av en avkriminalisering.


«Rusreformen er særlig viktig for ungdom», skrev vi i Tryggere Ungdom i NRK Ytring 16.3 sammen med lederne for syv ungdomspartier, alle utenom KrFU og Senterungdommen. Dagens ungdom har ikke vokst opp med den samme skremselspropagandaen som foreldregenerasjonen. Vi vet at narkotika kan være farlig, men vi vet også at disse farene har vært overdrevet i et forsøk på å skape et «narkotikafritt» samfunn gjennom systematisk undertrykkelse av samfunnets utstøtte.


Skadeforebygging fremfor skremselspropaganda


«Vi har feilet i vår kommunikasjon med ungdom om cannabis. Vi har drevet skremselspropaganda og sagt ting som ikke stemmer» innrømmet helseminister Bent Høie (H) på en høringskonferanse om rusreformen. 


Da Jens Stoltenberg var ungdom på Oslo vest, røyket han cannabis. Likevel ble han statsminister og senere generalsekretær i NATO. Hvis man kommer fra lavere sosiale lag, er derimot sjansen større for at cannabisbruken får konsekvenser for deg. Man har syv ganger større sjanse for å bli straffet for cannabisbruk dersom man har foreldre uten høyere utdannelse, sammenlignet med dem som har foreldre med fire års utdannelse.


På grunn av stigmaet som knyttes til narkotikabruk, er det få som er åpne om bruken. På den måten kan motstanderne av avkriminalisering peke på dem det har gått dårlig med, og si: «Det var det jeg sa, sånn går det når man bruker narkotika». I realiteten er det stigma, utenforskap og kriminalisering som skaper samfunnstapere, i mye større grad enn stoffene i seg selv. Studier viser faktisk at cannabisbrukere har bedre helse og livskvalitet enn andre.


Forskning viser dessuten at ungdom foretrekker informasjon om rus som legger vekt på skadeforebygging, heller enn nulltoleranse. Derfor er vi i Tryggere Ungdom glade for å ha fått støtte til å lage en videoserie om rusmidler som gjør nettopp dette, til bruk i skolen.


Politisk mobilisering


Med tanke på støtten for ruspolitiske endringer som finnes blant ungdom, er det bare et tidsspørsmål før det kommer en rusreform. Reformen regjeringen har foreslått, henger derimot i en tynn tråd. Det kan dermed dessverre ta mange år før også brukere av illegale rusmidler får tilgang til grunnleggende menneskerettigheter alle andre tar for gitt. I mellomtiden vil mange vegre seg for å ringe etter hjelp ved overdoseulykker og mange vil lide under straffetrusselen og stigmaet som gjør livet uutholdelig å leve, av og til med overdoser som resultat.


Politiske endringer kommer derimot fortere ved at man organiserer seg. Tryggere Ungdom ble opprettet for litt over to år siden som et alternativ til andre ungdomsorganisasjoner på rusfeltet som ønsker fortsatt straff og stigmatisering av rusbrukere. Vårt mål er å samle unge som ønsker en endring i ruspolitikken, og tale på vegne av disse i møte med politikere og i samfunnsdebatten, i tillegg til å drifte egne forebyggende prosjekter. Hvis du synes det høres fornuftig ut, håper vi du vil vurdere å bli medlem for 50 kr på tryggereungdom.no.


Dagens ungdom bruker betydelig mindre alkohol og sigaretter enn sine foreldre. Vi vet at nøktern informasjon om skadevirkninger virker bedre enn trussel om straff. Det er på tide å ta en den samme mentaliteten inn i samtalen om hvordan vi forholder oss til resten av rusmidlene som finnes i samfunnet. Bare slik kan vi avslutte det professor i juss, Johs Andenæs, kalte «århundrets feilinvestering i straff».

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.