Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Vi står sammen i kampen for rusreformen

18.12.2021
En historisk stortingsallianse bestående av alt fra konservative til sosialister går nå sammen med et klart og tydelig budskap: Det er 2021, og det er på tide å møte rusavhengige med den hjelpen de fortjener. Fordi straff funker ikke.
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Farzad Falahatimarvast, organisatorisk nestleder i Bærum Unge Høyre, Vera Alida Ravndal, nestleder Asker og Bærum Unge Venstre, Mona Waarieh, medlem av Sosialistisk Ungdom, Maia Hollender, Viken Grønn Ungdom og Syver Kleve Kolstad, leder Akershus Rød Ungdom
handler om
Rus
Foto: Collage, Jeune.no. Skjermbilde: VG.no

Det er på tide å møte rusavhengige med hjelp i stedet for straff. 7. desember 2021 dannet Høyre, Venstre, SV, MDG, og Rødt en historisk allianse, med ett mål: En rusreform som vil kjempe for en ny human ruspolitikk. Det er på tide å tenke nytt, samtidig som vi lytter til ekspertene.

Våren 2021 la Høyre og Venstre som daværende regjeringspartier frem rusreformen, den ble stemt ned. De som stemte rusreformen ned (Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet) argumenterte med at straff fungerer og at det er «usolidarisk» å utsette befolkningen for et eventuelt høyere forbruk av narkotika som konsekvens av avkriminaliseringen.

Nå er det enda flere som er med på laget for en historisk endring i norsk ruspolitikk, og det eneste som kreves er at et av partiene våkner opp og ser konsekvensene av dagens ruspolitikk - og at straff ikke fungerer.

Straff er samfunnets sterkeste virkemiddel for å motvirke uønsket adferd. Som et prinsipp i vår rettstradisjon skal ikke straff benyttes med mindre det er absolutt nødvendig og til større nytte enn skade. Straff er verken nødvendig eller effektivt for avskrekking når det kommer til rusmidler. Flere studier, gjort av blant annet European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, har sammenliknet mildere og hardere narkotikareglementer, og det er ingen klar sammenheng med brukertrenden.

Straff er usolidarisk og rammer skeivt. Det er med på å skape et sosialt stigma rundt det å bruke narkotika, både direkte ved at et rulleblad begrenser muligheter og ved at man får et kriminelt selvbilde. Verst av alt ser man at folk tar overdoser og at utenforskapene styrkes. Stigmatisering rammer dessuten skjevt idet minoriteter og personer fra dårligere økonomiske kår straffes oftere enn mer privilegerte grupper.

Sist gang vi sjekket, var det «vanlige folks tur», men gjelder ikke dette også rusbrukere? Er det ikke litt usolidarisk å la en så utsatt gruppe stå alene i et straffende system istedenfor å bruke ressurser på å hjelpe dem?

«Stigmatisering rammer dessuten skjevt idet minoriteter og personer fra dårligere økonomiske kår straffes oftere enn mer privilegerte grupper.»

«Solidaritet» er en følelse av samhørighet og samhold mellom individer eller grupper av individer. Det er viktig at solidaritet i form av ruspolitikk ikke bare er en følelse av samhold, men at den finnes i realiteten.

Det er så ufattelig usolidarisk å stemme ned en rusreform som skal bekjempe sosiale ulikheter, som kan redde liv og som vil føre til mer trygghet og åpenhet rundt rusbruk. Avkriminalisering vil bidra til å fjerne mye av mistilliten mellom rusmisbrukere og offentlige etater, slik at flere får helsehjelpen de har krav på ifølge menneskerettighetene. En historisk stortingsallianse bestående av alt fra konservative til sosialister går nå sammen med et klart og tydelig budskap: Det er 2021, og det er på tide å møte rusavhengige med den hjelpen de fortjener. Fordi straff funker ikke.

Skrevet av

Farzad Falahatimarvast, organisatorisk nestleder i Bærum Unge Høyre,

Vera Alida Ravndal, nestleder Asker og Bærum Unge Venstre,

Mona Waarieh, medlem av Sosialistisk Ungdom,

Maia Hollender, Viken Grønn Ungdom,

Syver Kleve Kolstad, leder Akershus Rød Ungdom

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.