Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

- På tide å ta ansvar, Bent Høie!

8.7.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Skrevet av Rikke Sjølander, leder for FpUs helsekommisjon
handler om
Rus
Foto: Privat.

Den høyeste overdosestatistikken på 20 år

Tallene for overdosedødsfallene i 2020 er dystre. Det har vært en rekordhøy økning i pandemien, hvor 324 liv har gått tapt. Det er grunn til å anta at stengte sprøyterom og begrensede tilbud til mennesker med rusproblematikk har hatt store følger når regjeringen iverksatte strenge restriksjoner. Ruspasienter i behov av hjelp ble skrevet ut av behandlingsinstitusjoner og nødvendige lavterskeltilbud i kommuner ble nedstengt eller redusert. Organisasjoner som RIO varslet om at dette ville ha alvorlige konsekvenser for mange mennesker, men regjeringen valgte fortsatt å iverksette tiltakene. Med det sitter vi nå igjen med den høyeste overdosestatistikken på 20 år, og mange mennesker med mer alvorlig rusproblematikk enn tidligere.

Hjelp fremfor straff

Vi i Fremskrittspartiets ungdom mener at alle mennesker har rett til den best mulige helsestandard, og at dem med rusproblematikk skal få hjelp fremfor straff. I den siste tiden har vi ikke bare sett at kampen om en nødvendig rusreform har gått tapt, men at mange har mistet sine nære og kjære. Ikke minst at problematikken har blitt betydelig verre sett i sammenheng med økt psykisk sykdom og arbeidsledighet under og etter nedstegningen.

Rikke Sjølander, leder for FpUs Helsekommisjon

Mennesker med rusproblematikk har dette året vært pandemiens store tapere og har ikke bare lidd under eget rusmisbruk, men også under politiske beslutninger. Vi i Fremskrittspartiets ungdom mener det er på høy tid at rusavhengige får den behandlingen de fortjener, og med det må regjeringen og politikere nå ta problematikken på største alvor.

Bent Høie, hva har du å si til alle de som nå sitter uten dem de er så glade i?

Det er sørgelig å tenke at 648 mødre og fedre i dag sitter uten sitt barn, mange uten sin søster, bror, kjæreste eller beste venn. Mye på grunn av noe som kunne vært ugjort. Rus tar mange liv og det er en dødelig livsstil mange aldri kommer ut av, men med regjeringens manglende håndtering av rusavhengige i pandemien kan det tenkes at det har forverret seg. Derfor spør jeg deg Bent Høie, hva har du å si til alle de som nå sitter uten dem de er så glade i? Hvordan skal vi hjelpe de som sliter mer enn noen gang med rus som følge av pandemien?

Rusavhengige og deres pårørende er helt klart en gruppe som har betalt dyrt under og etter pandemien. Det er på høy tid at de får svar og den behandlingen de fortjener fra politikerne. Det trengs konkrete tiltak som fungerer, og ikke minst handlekraft fra regjeringen. Slik at vi ikke mister flere til overdosedødsfall og alvorlig rusproblematikk.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.