Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Hvor mange barn og unge skal ta skade av og dø under barnevernets «omsorg»?

20.8.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Tonje Omdahl
handler om
Rus
Foto: Privat.

Barnevernet produsere rusmisbrukere og sprøytenarkomane som tar overdoser og dør. Til og med selvskading og selvmordsforsøk. Dette er bare det større mørke bildet av hvor mye som skjuler seg i barnevernet sin «omsorg.»

Det er svært mange barn som får tilgang til sterke rusmidler og medikamenter når de blir plassert i norske barnevernsinstitusjoner, som ikke engang visste hva de ulike type stoffbruk var.

Jeg kjenner så mange som faller utenfor samfunnet, nettopp fordi vi har et barnevern som fraskriver seg ansvaret. Den større problemstillingen er at barnevernet tar barn fra velfungerende hjem mot sin vilje, og aksjonerer med politi. Og nedprioriterer barn som opplever omsorgssvikt i hjemmet eller har større behov for oppfølging og tilrettelegging, men ikke får det.

Ikke bare det, men vi ser de store overskriftene og reportasjene i media. Barn som er på rømmen, barn som tar overdoser på institusjoner, selvmord, drap og dødsfall. Men felles for dem alle, er at det skjer under barnevernets «såkalte omsorg».

Ingen klarer å endre den barnevernspraksisen som er blitt en ukultur, men det handler hovedsakelig om noe veldig enkelt. Barnets rett til å bli sett og hørt i saker som inkluderer dem selv, da skal deres meninger og synspunkter vektlegges i stor grad.

Allerede der blir barnets rettigheter og rettssikkerhet totalt svekket, og brutt ved loven.

Barn blir påvirket av andre barn, og blir introdusert for rus og drugdealere og får et avhengighetsproblem. Hvis man hadde rusproblem før man kom til barnevernet, blir det mye verre under plassering.

Det jobber ansatte som nedbetaler narkogjeld for barn, og det fortsetter uten stopp.

Hvor mange barn og unge skal ta skade av eller dø under barnevernets «omsorg»?

Det må settes mer fokus på barn og unges psykiske helse, fordi den blir 10 ganger verre under barnevernet.

Det handler i utgangspunktet mer om at ansatte i barnevernet ikke er innforstått med oppgaven, for å ivareta og tilrettelegge for god nok omsorg.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.