Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Arbeiderpartiet burde gjøre som sitt tyske søsterparti

16.12.2021
I Norge har vi en god tradisjon for statlig regulering av alkohol, tobakk og pengespill. Dette burde vi også kunne videreføre når det kommer til cannabis.
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Magnus Gilje, leder i Trondheim Unge Venstre, og 2. nestleder i Trøndelag Unge Venstre
handler om
Rus
Foto: Privat (forstørret med KI)

For noen uker siden ble det klart at den tyske regjeringen går inn for å legalisere cannabis. Luxembourg har nylig gjort det samme, og Sveits skal innføre et prøveprosjekt med legalisering. Det går en liberal bølge gjennom Europa. Den må Norge være med på!


Forbudspolitikken fungerer ikke

Forbudslinjen mot cannabis vi fører i dag er totalt mislykket. I over 50 år har vi brukt milliarder av kroner på krigen mot narkotika, tilsynelatende uten noen særlig positiv effekt. Det er lite som tyder på at den i noen grad begrenser tilbudet av rusmidler, da etterspørselen i liten grad er påvirket av pris. Forskning fra amerikanske helsemyndigheter viser at andelen ungdom i alderen 12-17 som prøver cannabis de ti siste årene ikke har økt, til tross for at 18 stater har legalisert. Påstanden om at forbudet begrenser bruk virker derfor lite troverdig.

Det forbudet derimot gjør, er å legge til rette for en massiv kriminell virksomhet som rekrutterer sårbar ungdom, og finansierer våpenhandel og terrorisme. Det illegale markedet setter også brukerne i fare, da sjansen for skadevirkninger når man ikke vet hva man får i seg. Dessuten har straff og stigmatisering en negativ effekt. Den såkalte krigen mot narkotika har i praksis vist seg å heller være en krig mot  brukerne, ikke distributørene. Trusselen om straff skremmer ikke den første fra å bruke, men den neste fra å be om hjelp.

Et regulert marked er løsningen

Kampen mot rusproblematikk er nokså håpløs så lenge narkotikakartellene tjener penger på den. Derfor er løsningen å utkonkurrere narkotikakartellene gjennom regulert omsetning. Ved å åpne for et lovlig og regulert marked for cannabis vil vi kunne sette aldersgrenser, salgstider og sette grenser for konsentrasjon av virkestoffer. Vi vil kunne begrense skadevirkningene rusmiddelet medfører, og hindre rekruttering av unge til kriminell virksomhet. Politiet vil få frigjort ressurser, og kunne bruke tiden sin på å oppklare mer alvorlige lovbrudd enn cannabisbruk, som for eksempel voldskriminalitet. I tillegg vil legalisering føre til økte inntekter til staten dersom det skattlegges, midler som igjen kan brukes til oppfølging av mennesker med rusproblemer.

Arbeiderpartiet burde gjøre som sitt tyske søsterparti

I Norge har vi en god tradisjon for statlig regulering av alkohol, tobakk og pengespill. Dette burde vi også kunne videreføre når det kommer til cannabis. På mange måter er den norske ruspolitikken paradoksal. Vi regulerer alkohol og tobakk, men forbyr andre rusmidler. I motsetning til statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Ingvild Kjerkol har Sosialdemokratene i Tyskland innsett at det ikke nytter å straffeforfølge ungdom for å ha røyket hasj, og har heller valgt å arbeide for en skadereduserende ruspolitikk.  Arbeiderpartiet burde gjøre som sitt tyske søsterparti, og gå inn for en lovlig omsetning av cannabis. Det er på tide å legalisere og regulere, ikke forby og straffe.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.