Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

- Et paradigmeskifte i norsk ruspolitikk

21.6.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Fredrik Iversen, leder i Rogaland Unge Høyre
handler om
Rus
Profilbilde: Privat. Hovedbilde: Chase Fade, 2018, Unsplash

I februar vil Stortinget endelig ta opp rusreformen. Etter flere tiår med feilslått stigma og straff, vil den borgerlige regjeringen med Bent Høie i front endelig levere en verdig ruspolitikk: de som sliter med rusmisbruk skal få hjelp, ikke straff.


Dagens ruspolitikk er feilslått. «Krigen mot narkotika» har feilet. Terskelen for å spørre om hjelp har vært skyhøy, og muligheten for å komme tilbake til samfunnet har vært liten. Vi har brukt enorme ressurser på å overvåke og straffeforfølge rusmisbruk, uten at dette nødvendigvis har hjulpet. Dette har kostet dyrt for både samfunnet, men spesielt for dem det gjelder.


Derfor har Høyre stått i første rekke i et historisk paradigmeskifte i norsk ruspolitikk. Ingen er tjent med å straffes for problemene sine. Uansett om du er tung rusmisbruker, eller om du som 15-åring eksperimenterer med rusmidler for å undertrykke dine psykiske lidelser. En bot eller fengselsstraff kan i en slik situasjon har motsatt effekt.


Gjennom rusreformen gir myndighetene rusmisbrukere den verdigheten de har krav på. For rusmisbrukere skal ikke lenger møtes med straff, men med hjelp, behandling og oppfølging.


Behandlingen skal de som sliter få velge selv. Fritt behandlingsvalg sikrer rusmisbrukere retten til å velge behandlingssted og -metode på egenhånd. Det offentlige plukker opp regningen.


Rusreformen er også et stort fremskritt i ulikhetskampen. De som i dag sitter helt nederst ved bordet er de som sliter med rus. Mange rusmisbrukere kjemper for livet på gata, og omtrent 260 personer dør av overdosedødsfall hvert år. Det er dette som bør være i fokus i ulikhetsdebatten. Det er politikernes jobb å sørge for at dette skillet viskes ut, og erstattes med en verdig ruspolitikk som hjelper rusmisbrukere tilbake til samfunnet.


Rusproblemer er også dobbelt urettferdig. Det er gjerne dem som ikke bør ruse seg som velger å gjøre det. Unge som har blitt utsatt for overgrep, glemte barn og de som faller utenfor samfunnet er overrepresentert på russtatistikken. Da er det lite hensiktsmessig å la rettsvesenet håndtere dette området. Dette er selvfølgelig en oppgave for helse – og omsorgssektoren.


Rusreformen og fritt behandlingsvalg, to viktige valgløfter fra 2017, sikrer til sammen verdigheten til de som sliter med rus. Høyre leverer på valgløftene. Det er verdt å huske på når man skal avgi stemme i september.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.