Kronikker

- Utlendingsmyndighetene i Norge bærer diktatoriske preg og bryter rettsstatsprinsipper. Norske toppjurister slår alarm

"UNE sin praksis strider med formålet bak norsk lov og internasjonale forpliktelser. Dette svekker Norges troverdighet som en humanitær nasjon og vekker uro blant norske toppjurister."

Bjørn Norman, admin for "Stopp utkastelsen av Mustafa" på Facebook