Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Vi må forby søskenbarnekteskap.

1.6.2022
Det handler sjeldent om frihet og kjærlighet, men altfor ofte om tvang og om hvem foreldrene dine vil at du skal gifte deg med.
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Arina Aamir, skribent i Jeune
handler om
Foto: Ole Christian Eklund og Quang Nguyen Vinh (illustrasjonsbilde)

I slutten av 2020 ble en av de viktigste lovene mot tvang og undertrykkelse vedtatt på Stortinget, nemlig loven mot søskebarnekteskap. Likevel har du fortsatt lov til å gifte deg med søskenbarnet ditt den dag i dag. Du har rett til inngå et ekteskap med enten din fetter eller din kusine uten at det får noen konsekvenser. For mange kan dette høres ut som en fjern og utdatert ukultur, men i noen kulturer er dette vanligere enn en skulle tro. For søskenbarnekteskap er ekteskap som blir planlagt i ung alder. Lenge før barna har begynt på skole, og kanskje til og med i barnehagen. Det er en drøm foreldrene til barna har, og derfor blir det umulig å si nei for disse barna når spørsmålet om ekteskap kommer opp. Vi sier kanskje at søskenbarnekteskap ikke alltid er tvang, men det er som oftest arrangert – og hvor frivillig det arrangerte ekteskapet er eller ei, det kan man aldri vite.

Tvangsekteskap skjer

For tvangsekteskap skjer, enten barna tier om det eller roper ut om det. Det er utbredt i mange minoritetsmiljøer i dag. Derfor så jeg det som en seier da loven mot søskenbarnekteskap ble vedtatt. Det var en lov som ville minske tvangen og sikre selvbestemmelse til alle. Mens søskenbarnekteskap kan virke som et fremmed problem for mange av oss, så er det for mange en del av deres kultur. Bakgrunnen for søskenbarnekteskap handler om å gi en økonomisk trygghet til hverandre i storfamilien, og at det er «tryggere» å gifte seg i sin egen familie, fremfor en fremmed familie et annet sted.

Men nå lever vi faktisk i Norge i år 2022. Ukulturer som dette må man rett og slett legge vekk.

I Norge har alle en økonomisk selvstendighet, og alle har mulighet til å forsørge seg selv og være uavhengige av andre. Det er ikke nødvendig for noen som helst i Norge å gifte seg av slike økonomiske grunner. Det eneste som mangler nå er å få den vedtatte loven mot søskenbarnekteskap til å tre i kraft. Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet hadde dette som en stor vinnersak da loven ble vedtatt på Stortinget. Nå som de sitter med flertall for saken i Stortinget, og har sittet i flere måneder i regjeringskontorene, så får vi håpe at de sørger for at loven trer i kraft før enda et søskenbarnekteskap forekommer i Norge.

Økning av negativ sosial kontroll

Allerede øker antall innmeldte tilfeller av negativ sosial kontroll. Det å få et forbud mot søskenbarnekteskap er bare første steg på veien i kampen mot tvang og undertrykkelse. Vi må skape tillit mellom de som kommer hit og de som allerede bor her. Det er ikke en permanent løsning å forby alt man ikke liker, men dette er et helt nødvendig vedtak som sikrer friheten til mange unge mennesker i Norge.

Dette handler om så mye mer enn enkeltindivider. Det handler også om kommende generasjoners fremtid, og om fremtiden til de ufødte barna og lidelsene de må gjennomgå.

For mange betyr det å inngå et ekteskap at man i fremtiden skal stifte en familie sammen. I tilfeller med søskenbarnekteskap er det over dobbelt så stor sjanse for at barnet ditt blir dødfødt eller får medfødte funksjonshemminger om man har foreldre som er i familie, enn om man har foreldre som ikke er i slekt. Likevel er det et stort tabu rundt temaet søskenbarnekteskap i minoritetsmiljøene. I noen familier i den pakistanske kulturen blir dette til og med sett på som en viktig verdi. «Dette rammer barna» pleier de å si. «De blir tatt fra seg sin frihet». Det stemmer ikke.

Det handler om at din familie tar i bruk sin makt til å innskrenke din frihet og rett til selvbestemmelse. Altfor mange har tapt kjærligheten i denne kampen.

For søskenbarnekteskap handler sjeldent om frihet og kjærlighet, men altfor ofte om tvang. Om hvem foreldrene dine vil at du skal gifte deg med, og ikke hvem du selv ønsker å gifte deg med. Det handler om at din familie tar i bruk sin makt til å innskrenke din frihet og rett til selvbestemmelse. Altfor mange har tapt kjærligheten i denne kampen. La oss håpe at det ikke blir flere.

Handler om menneskers liv og deres rettigheter

I denne kampen er vi nødt til å stå sammen. Uavhengig av vår bakgrunn, tro og politiske skillelinjer. Det her handler om så mye mer enn politikk og uenigheter. Dette handler om faktiske menneskers liv og retten til å kunne elske den de vil. Ingen skal bruke sin makt til å holde noen tilbake. Det er mange kamper vi sammen må kjempe, for å sikre alle den friheten de har krav på, og sikre alle de rettighetene de fleste av oss tar for gitt. La oss tørre å ta det første steget, og en gang for alle offisielt forby søskenbarnekteskap!

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.