Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Religion og tro er en privatsak og bør bli privatfinansiert.

2.3.2022
I 2022 bør religiøs tro og praksis utelukkende være en privatsak. Staten bør ikke blande seg inn, og staten bør ikke finansiere noen religioner eller trossamfunn.
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Mathias Renberg, fylkesformann i Rogaland FpU
handler om
Femundløpet Presse og Privat

Statsviter Svein Tuastad ved UiS hadde en interessant og tankevekkende kommentar i Aftenbladet den 5. februar. Her tar han for seg at staten, ved statsforvalteren i Oslo og Viken, har nektet Jehovas Vitner 16 millioner kroner i offentlig støtte.

Tuastad spør som det er riktig at staten går inn i de enkelte trossamfunnene og vurderer hva man liker eller ikke liker før man tildeler støtte. Svaret er selvsagt nei.

I 2022 bør religiøs tro og praksis utelukkende være en privatsak. Staten bør ikke blande seg inn, og staten bør ikke finansiere noen religioner eller trossamfunn.

Religion har helt klart sin plass i samfunnet. Mange finner trøst i religion, andre finner mening og fellesskap og for noen er religion en fin, samlende ramme. Samtidig har religion og enkelte religiøse praksiser også negative konsekvenser, både for grupper og for enkeltmennesker. Saken om Jehovas vitners utmeldings/utfrysningspraksis er ett eksempel. Diskriminering basert på kjønn eller seksuell legning og identitet finnes det også nok av eksempler på.

Menigheten Samfundet driver for eksempel friskoler med offentlige tilskudd. Likestillingsombudet har konkludert med at menigheten diskriminerer kvinner når det står i vedtektene til skolene at kvinner ikke kan sitte i skolestyret. Selv om likestillingsombudet allerede i 2013 konkluderte med at menigheten brøt likestillingsloven, mottok de så sent som i 2020 17,5 millioner kroner i offentlig støtte til skolene de driver, ifølge proff.no. Overskuddene de får har ført til at menigheten har bygget seg opp i underkant av 100 millioner kroner i egenkapital på skoledrift. Kvinner som betaler skatt, bidrar altså til at en menighet får bygget seg opp en solid kapital mens de fortsatt diskriminerer kvinner.

Støre-regjeringen vil stille krav til likestilling i alle tros- og livssynssamfunn som skal få statsstøtte. I tillegg til å være svært inngripende overfor trossamfunnene, er dette også et kunstig grep som ikke gjør noe med det grunnleggende synet organisasjonene har på likestilling, det bare pynter på statistikken.

Verken Den norske kirke, muslimske trossamfunn, menigheten Samfundet eller noen andre religiøse organisasjoner bør få en krone i offentlig støtte. Religion og tro er en privatsak og bør bli privat finansiert.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.