Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Norge må ut av EUs energiunion

1.12.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Kim Renè Hamre, styremedlem i Bergen Senterungdom og medlem i Nei til EU
handler om
Privat

Høye strømpriser rammer de med dårligst råd verst

Som en konsekvens av de høye strømprisene, har vi mennesker som Toril som lever på uførepensjon og er en av 318 000 nordmenn som nærmest frykter når neste strømregning vil komme.

Toril må vurdere om hun kan spise middag hver dag eller om hun kan klare seg med middag annenhver dag som følge av de høye strømprisene. Slik som dette skal det ikke være i et av verdens rikeste land.

Hadde vi det slik som dette før vi gikk inn i EU sin energiunion? Nei. Vi hadde mer styring over egne energiressurser og hadde større muligheter til politisk styring, men nå må vi forholde oss til et fritt energimarked hvor kraftselskapene og staten er de store vinnerne - og folket og kraftkrevende industri de store taperne. Vi har fått en ekstrem økning i strømpriser. Med stadig mer utbygging av kraftkabler og stadig mer eksport, vil det nok trolig bare øke om det ikke tas nødvendige grep.

Konsekvenser av norsk deltakelse i ACER

ACER vil kunne ha mulighet til å reise sak mot Norge via EØS-politiet ESA om vi stanser utbygging av utenlandskabler. EU kan presse Norge i større grad til å bygge flere utenlandkabler for å sørge for mer fri flyt av norsk strøm til EUs indre marked. Større eksport til EU av norsk strøm vil føre til en høyere økning av strømprisene ovenfor Norges egen befolkning og Norge har lite de kan gjøre for å stoppe dette, så lenge vi er i EUs energiunion.

Er eksport av strøm til EU og andre land dårlig?

Generelt sett er ikke eksport av norsk strøm en dårlig ting og Norge har aktivt drevet med kraftutveksling igjennom flere tiår med våre naboland for å kunne ha en effektiv balansering av strøm som kommer hverandre til gode.

Det som derimot er en veldig dårlig ting er når norsk strøm blir overlatt til markedet og Norge mister sin nasjonale og politiske styring. Det som skjer er at EU overlater styringen over strømmen til markedet.

Utenlandskabler er ulønnsomme, siden disse på sikt undergraver Norges egen kraftkrevende industri og fører til mye høyere strømpriser også for vanlige folk.

Det er helt logisk at når vi øker eksporten av strøm så vil tilbudet gå ned samtidig som etterspørselen er den samme i Norge og er økende og da vil naturlig strømprisen øke.

Kraftbransjen tjener, mens kraftkrevende Industri og vanlige folk taper

Kraftbransjen tjener mye penger på de høye strømprisene og staten håver også inn penger på dette, samtidig som det er de i Norges befolkning med dårligst råd som i størst grad merker de høye strømprisene. Kraftkrevende industri vil merke store økonomiske konsekvenser av dette.

Norsk strøm som kan brukes til det norske grønne skiftet, til elektrifisering av sokkelen og til å kunne bidra til det grønne skiftet i Norge vil heller bli eksportert til EUs indre kraftmarked hvor det vil bli omsatt på kraftbørsen istedenfor.

EUs energiunion, hva er ACERs oppgaver?

ACER er en del av EUs energiunion og er et EU-byrå, som er et byrå for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter i EU. Vår tilslutning til denne energiunionen skjedde i 2018 i mars, under den daværende Solberg-regjeringen. Det som er viktig å bemerke seg er at ACER har et styre som fatter vedtak med 2/3 flertall, der hvert EU-land har 1 stemme. Norge er ikke EU-medlem, så derfor har vi ingen stemmerett i denne energiunionen, Derfor kan vi kun ha observatørstatus og har dermed mer eller mindre ingen reell påvirkning.

Norge må ut av EUs energiunion

Jeg mener at Norge burde gå ut av EUs energiunion og ta tilbake nasjonal og politisk kontroll over våre egne energi ressurser og ta tilbake politiske styring, slik at vi her i Norge kan bestemme over vårt eget kraftmarked og hvordan det skal styres.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.