Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Støre, hvorfor kutter regjeringen 750 millioner i bistand?

1.12.2021
Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil redusere bistandsbudsjettet med 750 millioner kroner sammenlignet med forslaget Erna Solbergs regjering la frem. Det er utrolig skuffende.
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Simen Bondevik, leder i Unge Sentrum
handler om
Partiet Sentrum/ Privat

Arbeiderpartiet er opptatt av internasjonal solidaritet og skriver i deres partiprogram: “Solidaritet kjenner ingen grenser mellom land, klasser eller generasjoner. Solidaritet skaper fred, bekjemper fattigdom og må til for å sikre klodens overlevelse”.

Senterpartiet skriver i deres partiprogram at “bærekraftsmålene om avskaffelse av sult og fattigdom, og om å fremme god helse, er helt avgjørende dersom vi skal klare å nå de andre målene”.

Disse fine ordene har dessverre liten verdi om de ikke klarer å følge det opp i praksis.

Når flere hundre millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom, og coronapandemien har skjøvet ytterligere 150 millioner barn ut i fattigdom, er det merkelig at regjeringspartiene i sin egen plattform aktivt går inn for å kutte i bistand.

Det er helt feil vei å gå, og direkte i strid med verdier og prinsipper som lenge har vært viktig for de to partiene. Kritikken haglet fra Arbeiderpartiet da FrP fikk gjennomslag for å omfordele 1 milliard bistandskroner i tidligere budsjettavtaler, men nå velger altså Arbeiderpartiet og Senterpartiet helt på egenhånd å kutte 750 millioner i forhold til det opprinnelige forslaget.

Kutt i humanitær bistand

At Støre og Vedum velger å kutte 270 millioner kroner i nødhjelp, såkalt humanitær bistand, er vanskelig å forstå. Flere humanitære organisasjoner, deriblant Flyktninghjelpen, er tydelige på at behovet for humanitær bistand i verden er rekordstort nå. Som et av verdens rikeste land har Norge et helt spesielt ansvar for å bekjempe fattigdom internasjonalt, og at regjeringen da velger å kutte i den lille andelen av statsbudsjettet som går til humanitær bistand er utrolig provoserende.

Koronapandemien har også gjort situasjonen i utviklingsland enda mer krevende. Direktør for internasjonal avdeling i Røde Kors, Jørgen Haldorsen, uttalte i forbindelse med fremleggelsen av Støre-regjeringens tillegg til Statsbudsjettet 2022 at “pandemien forsvinner ikke uten at de rike landene prioriterer å få vaksinert mennesker i lavinntektsland”. Det er noe Støre-regjeringen bør ta til etterretning. Pandemien forsvinner ikke med kutt i bistand.

Klimafinansiering

Det er verdens fattige som rammes hardest av klimaendringene. Likevel velger regjeringen å putte regningen for klimakrisen i henda på verdens fattige. Utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim (Sp) skriver at “det i noen tilfeller være aktuelt å vurdere finansiering som går utover OECDs regelverk for offentlig utviklingsbistand (ODA). Dette kunne for eksempel være å finansiere tiltak til globale fellesgoder som blant annet klima”.

Penger som skulle gått til å bekjempe fattigdom går nå i stedet til å øke klimafinansiering. Økt klimafinansiering er veldig bra, og er noe Partiet Sentrum er en forkjemper for. Men det må komme i tillegg til og ikke i stedet for bistandsmidler til å bekjempe fattigdom. For en regjering som slår fast i sin egen plattform at deres politikk er “forankret i FNs bærekraftsmål, klimamålene og menneskerettighetene” er dette en merkelig retning å gå.

Innfrielse av FNs bærekraftsmål blir vanskeligere med den utviklingspolitiske linjen regjeringen nå velger å legge seg på. Vi må huske alle 17 bærekraftsmålene. Det går an å bekjempe fattigdom samtidig som vi stopper klimakrisen. Men da må vi ikke sende regningen for klimakrisen til verdens fattige.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.