Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Homofili blir fortsatt sett på som synd. Det dreper.

10.9.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Emma Bjerregaard Opheim
handler om
Hovedfoto: Elvert Barnes, Flickr. Portrettbilde: Privat.

Mange unge kjenner på skam over egen legning

Statistikk viser at skeive i Norge har dårligere livskvalitet og er mindre tilfredse med egen psykisk helse. Undersøkelser viser også at mange unge skeive fortsatt er redde og usikre for å være skeive. Skammen skeive fortsatt blir påført kan i verste fall drepe.  


Ifølge en statistisk undersøkelse fra SSB fra januar, som inkluderer homofile, lesbiske, bifile og personer som er seksuelt tiltrukket av alle kjønn, kommer det tydelig frem at skeive er mindre tilfredse med psykiske helse, sammenlignet med resten av befolkningen. I følge statistikken kommer skeive dårligere ut på alle indikatorer på god livskvalitet. SINTEF analyserte drøyt 200.000 spørsmål og svar fra nettstedet Ung.no i 2015-2019, hvor snaut 7000 av spørsmålene handlet om LHBTIQ-problemstillinger. Der kom det frem at mange unge fremdeles er usikre og redde for å være skeive.

Mange unge kjenner på skam over egen legning, gjerne spesielt knyttet til religion og familieforhold. Mange er redde og nervøse for hva familie og venner vil si dersom de åpner seg opp om sin seksuelle legning. Det ble i undersøkelsen observert en del minoritetsutfordringer, spesielt knyttet til religion og etnisitet, der kristendommen og islam er framtredende.

Homofili blir fortsatt sett på som synd og galt

Så, hva forteller egentlig disse undersøkelsene oss?

Vi er jo tross alt et av verdens mest likestilte land. Norge er kåret til et av verdens beste land å bo i. Forskningsrapporter forteller oss at det i dag er bedre levekår for lesbiske og homofile enn det var for ti og tjue år siden. Holdningene over for LHBTIQ-personer blir også stadig mer positive. Det er jo fantastisk bra. Men undersøkelsene viser at det fortsatt finnes alvorlige utfordringer knyttet til skeive, også i Norge. Utfordringer som gjør at mange mennesker fortsatt skjuler sin identitet overfor familie og venner, i frykt for reaksjonene deres. Og utfordringer som gjør at flere skeive har selvmordstanker. For det viser seg nemlig at homofile og bifile menn har tre ganger høyere risiko enn heterofile menn for å begå selvmord.

Illustrasjonsfoto. Foto: Elvert Barnes, Flickr.

Utfordringene bunner i stor grad i at mennesker, samfunn, kulturer og religioner verden over, også i Norge, fortsatt påfører andre skam for deres seksuelle legning. Det bunner i at homofili fortsatt blant noen blir sett på som en synd. Homofili blir fortsatt sett på som feil og ekkelt blant noen. Det bunner også i frykten for det som er annerledes, og det bunner i mangel på kunnskap om hva det vil si å være skeiv. Her har vi en jobb å gjøre som storsamfunn, som enkeltindivider, i kulturer, samt i religioner. Det må tas et kraftig oppgjør med denne skampåførselen som gjør stor skade på mennesker, og i verste fall kan være drepende. Vi har et ansvar overfor enkeltindividets frihet og trygghet. Menneskerettighetene skal beskytte den grunnleggende friheten til hver enkelt av oss og hindre at mennesker diskrimineres og undertrykkes.

Skam kan være direkte farlig

Statistikken og undersøkelsene viser oss ikke bare tall. Den viser oss faktiske mennesker og deres utfordringer i livet. At det den dag i dag fortsatt er lov med homoterapi i det tilsynelatende likestilte, frie og demokratiske Norge, er et tydelig signal på at religionsfrihet går over det enkelte menneskets rett til å bli beskyttet mot maktovergrep, undertrykkelse og diskriminering. Når tallene så tydelig skriker til oss at skeive statistisk sett har det verre psykisk, er det for meg helt uforståelig at homoterapi fortsatt er lovlig, når en vet den skadelige effekten det har på den psykiske helsen.

Jeg så nettopp den britiske dramaserien “It`s a sin” som skildrer livene til en gruppe homofile menn og deres venner som levde under HIV/AIDS-krisen i Storbritannia. Vi møter en ung mann som lenge levde i skam over å være homofil overfor sin konservative mor, og som ikke fortalte at han var homofil til sine konservative foreldre før han var døende med sykdommen AIDS. I slutten av serien var det en sterk scene hvor en venninne av den døende unge mannen, i en samtale med moren hans sa følgende: “ He was ashamed, and he kept on being ashamed. He kept the shame going by having sex with men and infecting them and then running away, 'cause that's what shame does, Valerie. It makes him think he deserves it.”

Å påføre andre skam for deres seksuelle legning har historisk sett vist seg å være livsfarlig. Det er det fortsatt i dag. Effekten skammen har på unge skeive pyskiske helse, er direkte skadelig. Det bør vi snakke høyt og tydelig om.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.